Cameratoezicht

Om personen of zaken te beschermen en beveiligen, nemen we in bepaalde gevallen camerabeelden op. Dit doen we in gebouwen of op terreinen waar we eigenaar zijn en/of verantwoordelijk zijn voor het beheer. Dit geldt ook voor onze kantoren. Deze camera’s zetten we in om de leefbaarheid te vergroten. En om overlast te voorkomen.

De opnamen die we maken, zijn goed beveiligd en vernietigen we volgens de richtlijnen van AVG. Overal waar Intermaris cameratoezicht heeft, hangen stickers die aangeven van wie deze camera’s zijn.