Welke documenten moet ik inleveren bij mijn aanvraag huurverlaging?


We vragen een uittreksel van de gemeente (BRP) met daarop het aantal personen in uw huishouden

Daarmee toont u aan hoeveel personen er op uw adres wonen.

  • Woont u in de gemeente Hoorn? Vraag dan uittreksel 'Woningtoewijzing Intermaris' aan.
  • Woont u in de gemeente Purmerend? Vraag dan 'Uittreksel uit de Basisregistratie Personen met historische adressen (voor bv Woningbouwvereniging)' aan.
  • Woont u in de gemeente Waterland? Vraag dan een BRP-uittreksel aan en geef daarbij aan dat uw huishoudgrootte daarop moet staan.

Goed om te weten:

Het uittreksel van de gemeente kost geld. Het bedrag verschilt per gemeente. 

Ook vragen we inkomensbewijzen van alle personen met inkomen uit loon, uitkering, onderneming of overige werkzaamheden

Heeft u thuiswonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger waren dan 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Van hen hoeft u onderstaande inkomensbewijzen niet te uploaden.

  • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (2022) van alle personen in uw huishouden die ouder zijn dan 18 jaar. Vraag deze snel en gemakkelijk online aan op de website van de Belastingdienst.
  • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit loon of een uitkering? Dan vragen we van al deze personen één loonstrook of uitkeringsspecificatie vanaf het moment dat het inkomen laag is. Let op; dit moet minimaal zes maanden geleden zijn. Ook vragen we de loonstrook of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand.
  • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit een onderneming? Dan vragen we van al deze personen een verklaring met de schatting van de winst over de laatste zes maanden. Opgesteld en ondertekend door de boekhouder of accountant.
  • Heeft u of hebben meer personen in uw huishouden inkomen uit overige werkzaamheden? Dan vragen we van al deze personen een schatting van het bruto-inkomen van de laatste zes maanden. Dit zijn de opbrengsten van die werkzaamheden min de daarvoor gemaakte kosten.

Voldoet u aan alle voorwaarden én heeft u alle gevraagde documenten verzameld? Vraag dan huurverlaging aan!