Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te krijgen?

  • U woont in een sociale huurwoning. 
  • U heeft in 2023 niet al een huurverlaging naar € 575,03 gehad.
  • U woonde voor of op 1 maart 2023 al in uw woning. 
  • Woont u alleen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 24.840 zijn. Of € € 26.430 als u AOW krijgt. 
  • Woont u met twee of meer personen? Dan mag het totale belastbare jaarinkomen van alle personen in uw huishouden bij elkaar opgeteld maximaal € 32.370 zijn. Of € 35.150 als minstens één persoon AOW krijgt.  
  • Heeft u thuiswonende kinderen? En waren zij op 1 januari 2024 nog geen 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. 

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Vraag dan hier huurverlaging aan. Heeft u recht op huurverlaging? Dan gaat deze in op de eerste dag van de tweede maand na uw (complete) aanvraag. 

Goed om te weten:

Bij uw aanvraag huurverlaging moet u een aantal documenten inleveren. Lees hier welke documenten u nodig heeft.