Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te krijgen?

  • U woont in een sociale huurwoning. 
  • Uw netto huur is (of wordt door de huurverhoging op 1 juli 2023) hoger dan € 575,03.  
  • U woont voor of op 1 maart 2023 in uw woning. 
  • Woont u alleen? Dan mag uw belastbare jaarinkomen maximaal € 23.250 zijn. Of € 24.600 als u AOW krijgt. 
  • Woont u met twee of meer personen? Dan mag het totale belastbare jaarinkomen van alle personen in uw huishouden bij elkaar opgeteld maximaal € 30.270 zijn. Of € 32.730 als minstens één persoon AOW krijgt.  
  • Heeft u thuiswonende kinderen? En waren zij op 1 januari 2023 nog geen 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee.