Huisbewaring + woonfraude

Stel, u kunt uw woning voor langere tijd niet bewonen. Bijvoorbeeld vanwege een studie, stage of tijdelijk (vrijwilligers)werk. Of vanwege een wereldreis, verpleging (passief of actief), revalidatie of detentie. En u wilt graag dat tijdens uw afwezigheid iemand anders tijdelijk in uw huis verblijft. Op uw woning past. In dat geval kunt u bij Intermaris huisbewaring aanvragen.

Hoe vraagt u huisbewaring aan?
Het aanvraagformulier huisbewaring kunt u in de rechterbalk downloaden.

Kosten
Voor een huisbewaring brengt Intermaris de huurder € 30,- administratiekosten in rekening. Voor een verlenging van de huisbewaringsperiode betaalt u wederom € 30,- administratiekosten.

Meer informatie
Wil u meer informatie? Neem contact met ons op. U vindt ons hier.

Wat is woonfraude?
Als de huisbewaring is goedgekeurd, maakt iemand anders dus op een legale wijze gebruik van uw woning. Worden sociale huurwoningen echter zónder toestemming  doorverhuurd aan derden (of gebruikt voor criminele activiteiten) dan is er sprake van woonfraude. Voorbeelden hiervan zijn: huurders die de huurwoning aanhouden voor familie of vrienden en huurders die hun woning aanbieden als pension, kamerverhuur of voor prostitutie. Woonfraude belemmert een eerlijke toewijzing (en dus verdeling) van woningen.

Serieuze aanpak
Intermaris neemt de bestrijding van onrechtmatige bewoning zeer serieus en pakt dit structureel aan met netwerkpartners, de politie en de belastingdienst. Bij woonfraude beëindigen we het huurcontract onmiddellijk. De gemaakte kosten, bijvoorbeeld juridische of deurwaarderskosten, worden altijd verhaald op de huurder. De winst uit onderhuur of criminele activiteiten wordt teruggevorderd.

Melding doorgeven
Bent u op de hoogte van woonfraude bij u in de buurt? Meld dit bij Intermaris. U vindt ons hier. U kunt de melding ook doen bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44.

Veelgestelde vragen