Huurdersbelangen

Wij betrekken onze huurders graag bij ons beheer en beleid. Daarom overleggen we regelmatig met úw vertegenwoordigers in huurdersverenigingen en bewonerscommissie. Zij behartigen uw huurdersbelangen en houden ons op de hoogte van wat er speelt. Op deze manier hebben huurders invloed op het beleid van Intermaris. En dat is een goede zaak.

Wat doet een huurdersvereniging?
Wonen zonder zorgen, daar heeft toch iedereen recht op? Als huurder van Intermaris kunt u daarom terecht bij verschillende huurdersverenigingen. Zij behartigen kort gezegd uw belangen op woongebied. Van huurverhoging, onderhoud, subsidies, tot bijvoorbeeld sloop en ontwikkeling. Als huurder van Intermaris kunt u lid worden van een huurdersvereniging. Hieronder ziet u welke er zijn.

Verenigde Huurdersorganisaties De Boog - Hoorn
www.vhdeboog.nl


Huurdersvereniging InterWhere - Purmerend
www.interwhere.nl 

Wat kunt u verwachten van een bewonerscommissie?
Bij Intermaris zijn verschillende bewonerscommissies actief. Een bewonerscommissie is een afvaardiging van huurders uit een bepaalde buurt of flat. De commissie behartigt de belangen van de huurders die daar wonen en voert daarover overleg met de corporatie. Alles wat in of om de buurt of flat speelt, kan onderwerp van gesprek zijn. Is er een bewonerscommissie actief bij u in de buurt of flat, dan houden zij u regelmatig op de hoogte.

Een bewonerscommissie: iets voor u?
Heeft u interesse in deelname aan (of de oprichting van) een bewonerscommissie? Neem dan contact op met Intermaris. U vindt ons hier. Wij ondersteunen bewonerscommissies financieel, zodat zij op een goede manier kunnen functioneren en plannen kunnen uitvoeren. De huurdersverenigingen beheren deze budgetten en toetsten of deze op een passende wijze worden aangewend.