Huurverhoging 2017

Elk jaar verhoogt Intermaris op 1 juli de huurprijzen. Dit jaar kiest Intermaris voor een beperkte huurverhoging van 1,2% voor huurders van een zelfstandige woonruimte. Wij leggen geen extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging op voor huurders met een hoger inkomen. We hebben de huurverhoging afgestemd met de huurdersverenigingen Interwhere en De Boog. Uitgangspunt voor de huurverhoging is het Sociaal Huurakkoord, overeengekomen tussen de Woonbond en Aedes.

Wilt u meer weten over de huurverhoging van 2017? Kijkt u dan bij de Veelgestelde Vragen onderaan deze pagina.

Huurspecificatie
Heeft u een huurspecificatie nodig waar in staat wat uw nettohuur, de servicekosten en uw brutohuur is? Neemt u dan contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 088 25 20 100. U kunt ook een e-mail sturen naar Intermaris. De huurspecificatie wordt u binnen vijf werkdagen toegestuurd. Als uw huur na 1 juli niet meer gewijzigd is kunt u ook de huurverhogingsbrief gebruiken als huurspecificatie.

Veelgestelde vragen


Meer informatie