Huurverhoging

Elk jaar verhoogt Intermaris op 1 juli de huurprijzen. Huurders ontvangen vóór 1 mei een brief met het voorstel voor de huurverhoging. Informatie over de huurverhoging van 2018 komt in de week van 23 april beschikbaar.


Huurspecificatie
Heeft u een huurspecificatie nodig waar in staat wat uw nettohuur, de servicekosten en uw brutohuur is? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 088 25 20 100 of per e-mail. De huurspecificatie ontvangt u binnen vijf werkdagen . Als uw huur na 1 juli niet meer gewijzigd is, kunt u ook de huurverhogingsbrief gebruiken als huurspecificatie.

Veelgestelde vragen