Vereniging van Eigenaren

In een complex waar meer huiseigenaren wonen, moet volgens de wet een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief zijn. Wat doet de VvE? Wat betekent dit voor u als huurder en hoe zit het met de servicekosten?

De functie van een VvE
De eigenaren binnen de VvE zijn verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en de kosten hiervan. De eigenaren kunnen het beheer zelf uitvoeren of uitbesteden. Onder de gemeenschappelijke ruimten vallen de algemene ruimten, zoals entreehal, trappenhuis, gangen en (lift)installaties.

Bij wie kunt u terecht met vragen?
Huurt u een woning in een complex met een VvE? Dan stelt u uw vragen gewoon aan Intermaris. Zelfs reparatieverzoeken over gemeenschappelijke delen van een complex meldt u bij ons. Wij spelen uw verzoek door naar de verantwoordelijke VvE-beheerder.

Sprake van overlast?
Ervaart u overlast van een medebewoner? Ga rustig met hem of haar in gesprek. Leidt dit niet tot verbetering, meldt dit dan bij Intermaris. Is de persoon in kwestie een huurder van Intermaris, dan bemiddelen wij. Is de bewoner eigenaar van een appartement, dan komt de VvE in actie.

Meebetalen aan de kosten van de VvE?
Tijdens een jaarlijkse ledenvergadering stelt de VvE de servicekosten vast en verdeelt deze over de eigenaren, waaronder Intermaris. Wij verdelen ons deel van de kosten over de huurders. Op 1 juli krijgen u als huurder een afrekening van de servicekosten van het voorgaande jaar.

Wat zijn servicekosten?
Servicekosten zijn (indien van toepassing):
• Elektraverbruik van gemeenschappelijke gedeelten.
• Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke gedeelten.
• Waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening.
• Tuinonderhoud.
• Huismeester/ medewerker Leefbaarheid.
• Stookkosten.
• Individueel waterverbruik.
• Kosten warmtebedrijf voor het opstellen van de afrekeningen.

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de VvE?
Heeft u als huurder opmerkingen en suggesties voor de VvE? Meldt dit bij Intermaris of aan een eigenaar van een appartement. Tijdens de ledenvergadering kan de VvE uw opmerkingen bespreken. U kunt zich ook aanmelden bij een bewonerscommissie, die uw bewonersbelangen behartigt. Heeft uw complex nog geen bewonerscommissie? Dan is het wellicht mogelijk om er één op te richten. Neem voor meer contact met ons op.  U vindt ons hier.