Klacht melden

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten! In de folder Klachten en geschillen leest u hoe u een klacht over onze dienstverlening kunt indienen en wat u daarna van ons mag verwachten.
Ook leest u in de folder waar en hoe u klachten kunt indienen die over andere zaken dan onze dienstverlening gaan. Bijvoorbeeld over de huurprijs, urgentie of woningtoewijzing.

Regionale Geschillencommissie

Niet tevreden over de oplossing?
Is uw klacht niet naar tevredenheid door onze klachtencommissie opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan één van de geschillencommissies. Lees verder. 

Veelgestelde vragen