Overlast melden

U geniet van uw woning én woonomgeving. Maar u weet ook: in een wijk waar veel mensen wonen, is het bijna onvermijdelijk dat bewoners soms last van elkaar hebben. Gelukkig kunt u mogelijke overlast in de meeste gevallen zelf eenvoudig oplossen. In andere gevallen zijn wij u van dienst.

Leefgeluiden of geluidsoverlast?  

Melding overlast openbare ruimte (Hoorn)
Ligt er een stoeptegel los? Is straatverlichting defect? Als u in (de omgeving van) Hoorn woont, is het ook mogelijk om een melding te maken bij de gemeente Hoorn via www.hoorn.nl/melding.

De oplossing binnen handbereik
Vaak ligt de oplossing van eventueel overlast létterlijk binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren lost in de regel namelijk meer op dan een klacht bij de woningcorporatie of politie. Misschien hebben buren helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken en leidt het gesprek eenvoudig tot vermindering van de klachten.

Klik hier voor tips

Waar gaat het precies om?
Slaagt u er niet in samen met uw buren tot een oplossing te komen? Dan is het goed u af te vragen: waar gaat het precies om? Komt de overlast vaak voor of slechts een enkele keer? Een mogelijke volgende stap is te onderzoeken of u de enige bent die overlast ervaart. Wellicht zijn er andere omwonenden die dezelfde klachten hebben.

Als praten niet helpt
Reageren buren niet op uw klachten of durft u ze niet te benaderen? Én is er sprake van werkelijk ernstige overlast? Dan kunt u een beroep op ons doen. Neem hiervoor contact met ons op. U vindt ons hier. Of download in de rechterbalk het Meldingsformulier Overlast. Hier vindt u ook de folder met informatie over samenleven met uw buren.

Overlast hennepkwekerij

Ondervindt u overlast van een hennepkwekerij of heeft u het vermoeden dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Lees hier meer

Veelgestelde vragen

Buurtbemiddeling Purmerend

Buurtbemiddeling in Purmerend is een manier om de communicatie tussen buren die een conflict met elkaar hebben te verbeteren.
Lees verder