Geen objecten gevonden

Bovenregionale Geschillencommissie

Niet tevreden over de oplossing?

Is uw klacht door onze klachtencommissie niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt u een geschil indienen bij de Bovenregionale Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden die niet in dienst zijn van Intermaris. De geschillencommissie werkt op basis van een reglement en gebruikt een aantal regels bij het in behandeling nemen van uw klacht. Wij adviseren u daarom om het reglement goed door te lezen, voordat u een klacht voorlegt aan de Bovenregionale Geschillencommissie.

Een geschil indienen

U kunt online dit klachtenformulier invullen en per e-mail of post indienen bij de Bovenregionale Geschillencommissie. De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn:

 • een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend;
 • een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend zijn;
 • uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten;
 • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, worden niet in behandeling genomen;
 • de corporatie moet voldoende kans hebben gehad om de klacht op te lossen;
 • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht;
 • een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd;
 • een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken.

Het volledige overzicht van voorwaarden vindt u in het klachtenreglement.

Wat u kunt verwachten

 1. Binnen twee weken nadat u de klacht heeft ingediend, laat de geschillencommissie weten of uw klacht in behandeling wordt genomen.
 2. Wordt uw klacht in behandeling genomen? Dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzittinging binnen drie weken na ontvangst van alle informatie van u en van de corporatie, .
 3. Tijdens die hoorzitting kunt u uw verhaal doen. U kunt zich tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een andere persoon. Ook de woningcorporatie komt aan het woord.
  De hoorzitting is besloten en anoniem: uw klacht en persoonlijke gegevens blijven dus geheim.
 4. De commissie geeft een onafhankelijk advies aan de corporatie, op basis van alle informatie. U ontvangt ook een exemplaar van het advies.

Het behandelen van uw klacht is gratis. En u kunt de klacht altijd weer intrekken.

Adres

Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 521
1800 VB Alkmaar
(een postzegel is niet nodig)

E-mail: geschillencommissieNHNgmailcom

Deel deze pagina