Huurverhoging 2022

Intermaris verhoogt op 1 juli de huur. Wij volgen hierin de regels vanuit de overheid. De inkomsten van de jaarlijkse huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen. 

Huurverhoging 2022 

Voor sociale huurwoningen verhoogden wij op 1 juli 2022 de huur met maximaal 1,8%. Voor vrije sector woningen verhoogden wij de huur met maximaal 2,3%. 

Kunt u de huur niet, niet op tijd, of niet in één keer betalen?   

Neem dan contact met ons op. Samen met u kijken we naar wat mogelijk is. Vaak kunt u ook bij de gemeente terecht voor hulp bij rondkomen. Vraag bij uw gemeente naar de mogelijkheden.   

Ontvangt u minstens € 12,- huurtoeslag per maand? Dan krijgt u misschien huurbevriezing  

Want wij willen dat huurders met een laag inkomen en naar verhouding hoge huur niet nog meer huur gaan betalen. Huurbevriezing betekent dat wij uw huur niet verhogen. Kijk hier of via de knop onder 'zelf regelen' of u huurbevriezing kunt aanvragen.

Soms is het mogelijk om huurverlaging aan te vragen 

Dit kan alleen als u met uw inkomen wel recht heeft op huurtoeslag, maar uw huur te hoog is. Uw huur is te hoog als uw toeslaghuur boven de huurtoeslaggrens ligt. De huurtoeslaggrens is in 2022 € 763,47.  Maak een proefberekening en kijk of u huurverlaging aan kunt vragen. Let op! Vul niet uw werkelijke huur in, want die is te hoog voor huurtoeslag. Maar vul als kale huur € 762,- in en bij servicekosten € 0,-.

Heeft u de proefberekening van de huurtoeslag al gemaakt? En denkt u dat u huurverlaging aan kunt vragen? Stuur een mail naar info@intermaris.nl of bel ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 088 25 20 100

Meer vragen? Neem contact op.

Veel gevraagd over Huurverhoging 2022

Wat doet de Huurcommissie met mijn bezwaar?

Algemeen

De Huurcommissie beoordeelt of de huurverhoging binnen de wettelijke regels valt. De Huurcommissie stuurt de uitspraak (de beslissing) aan u en aan ons. 

Geeft de Huurcommissie ons gelijk?

  • Dan moet u de huurverhoging alsnog vanaf 1 juli betalen.
  • Ook moet u dan € 25,- betalen voor de kosten van de procedure bij de Huurcommissie. 

Geeft de Huurcommissie u gelijk?

  • Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Uw huur wordt dan niet verhoogd.
  • Meer over de procedure leest u op de website van de Huurcommissie

Goed om te weten

U kunt geen bezwaar meer maken tegen de jaarlijkse huurverhoging in 2022. Dat kon tot 30 juni 2022.

Wanneer kan ik geen bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Huurt u een vrije sector huurwoning of een garage of berging? Dan kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Bezwaar maken is alleen mogelijk voor huurders van sociale huurwoningen. 

Goed om te weten

U kunt geen bezwaar meer maken tegen de jaarlijkse huurverhoging in 2022. Dat kon tot 30 juni 2022.

Wat doet Intermaris met mijn bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

We behandelen uw bezwaar en sturen u een brief of mail met ons besluit. Wij gaan alleen akkoord met uw bezwaar als u een wettelijke reden heeft. 

Wijzen wij uw bezwaar af?

  • Dan kunt u tot begin augustus uw bezwaar intrekken. U gaat dan alsnog akkoord met de huurverhoging. 
  • Trekt u uw bezwaar niet in? Dan sturen wij uw bezwaar voor 12 augustus 2022 door aan de Huurcommissie. Dit zijn wij verplicht als wij willen dat uw huurverhoging doorgaat. Lees hier wat de Huurcommissie met uw bezwaar doet. 

Goed om te weten

U kunt geen bezwaar meer maken tegen de jaarlijkse huurverhoging in 2022. Dat kon tot 30 juni 2022.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Dit kan alleen schriftelijk. U kunt het bezwaarschrift van de Huurcommissie gebruiken. Dit kunt u per post sturen naar contact of mailen naar info@intermaris.nl.

Goed om te weten

U kunt geen bezwaar meer maken tegen de jaarlijkse huurverhoging in 2022. Dat kon tot 30 juni 2022.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Als u een sociale huurwoning huurt en u een geldige reden heeft. Kijk ook op de website van de Huurcommissie.

Goed om te weten

U kunt geen bezwaar meer maken tegen de jaarlijkse huurverhoging in 2022. Dat kon tot 30 juni 2022.

Wat zijn de regels van de overheid over huurverhoging?

Algemeen

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren verhoogd mogen worden. In 2022 is dat: 

• Voor sociale huurwoningen: niet meer dan 2,3% huurverhoging 
• Vrije sector huurwoningen: niet meer dan 3,3% huurverhoging 

Tot wanneer kon ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging maken?

Algemeen

Dat kon tot 30 juni 2022.

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn garage of berging?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met 2,3%. U ontving voor 1 mei van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hierin leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn vrije sector huurwoning?

Algemeen

In uw huurcontract is afgesproken hoe de huur ieder jaar wordt verhoogd. U ontvangt van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hier leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen.

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn sociale huurwoning?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met maximaal 1,8%. U ontving voor 1 mei van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hierin leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik als ik een woonwagen of een standplaats voor een woonwagen huur?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met maximaal 1,8%. U ontving van ons voor 1 mei een mail of een brief over de huurverhoging. Hierin leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik als ik een onzelfstandige woning huur?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met maximaal 1,8%. U ontving voor 1 mei van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hierin leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen. 

Wat gebeurt er als mijn huur door de huurverhoging boven de maximale huur uitkomt?

Algemeen

Als u een sociale woning huurt, dan verhogen wij de huur tot aan de maximale huur

Dat betekent dat het percentage waarmee we uw huur verhogen, lager kan zijn dan 1,8%. Als het percentage bij u lager is, dan leest u dit in het bericht dat we u stuurden.

Huurt u een vrije sectorwoning?

Dan mag uw huur wel boven de maximale huur uitkomen.  

Hoeveel huurverhoging krijg ik als mijn woning gesloopt wordt?

Algemeen

Wordt uw woning in de toekomst gesloopt? Dan krijgt u geen huurverhoging meer tot uw woning wordt gesloopt.

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn nieuwbouwwoning?

Algemeen

Huurt u sinds kort een nieuwbouwwoning? Dan wordt uw huur dit jaar nog niet verhoogd. De eerste jaarlijkse huurverhoging voor uw woning is op 1 juli 2023. 

Kan ik bezwaar maken omdat mijn woning slecht onderhouden is? Of omdat er een reparatie gedaan moet worden?

Algemeen

Nee, dat is geen geldige reden. Vindt u dat uw woning slecht onderhouden is? Wat u dan kunt doen is: 

Wat is mijn huurverhoging als ik ‘net’ ben gaan huren?

Algemeen

Is uw huurcontract na 31 maart ingegaan? Dan is uw eerste jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2023.  

Waarom verhoogt Intermaris in 2022 de huren?

Algemeen

De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen.