Huurverhoging 2024

Intermaris verhoogt op 1 juli de huur. Wij volgen hierin de regels vanuit de overheid. Elk jaar bepaalt de overheid nieuwe regels. De inkomsten van de jaarlijkse huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen. 

Huurverhoging 2024

Voor sociale huurwoningen verhogen wij op 1 juli 2024 de huur met maximaal 5,3%. Voor vrije sector woningen verhogen wij de huur met 3,1%. De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren via de website van de Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs. De servicekosten zitten hier niet in.

Sommige huurders hebben recht op huurverlaging

Kijk hier voor meer informatie over huurverlaging.

Kunt u de huur niet, niet op tijd, of niet in één keer betalen?   

Neem dan contact met ons op. Samen met u kijken we naar wat mogelijk is. Vaak kunt u ook bij de gemeente terecht voor hulp bij rondkomen. Vraag bij uw gemeente naar de mogelijkheden. 

Misschien heeft u recht op huurtoeslag

Klik hier voor meer informatie over huurtoeslag.

Veel gevraagd over Huurverhoging 2024

Wat doet de Huurcommissie met mijn bezwaar?

Algemeen

De Huurcommissie beoordeelt of de huurverhoging binnen de wettelijke regels valt. De Huurcommissie stuurt de uitspraak (de beslissing) aan u en aan ons. 

Geeft de Huurcommissie ons gelijk?

 • Dan moet u de huurverhoging alsnog vanaf 1 juli betalen.
 • Ook moet u dan € 25,- betalen voor de kosten van de procedure bij de Huurcommissie. 

Geeft de Huurcommissie u gelijk?

 • Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Uw huur wordt dan niet verhoogd.
 • Meer over de procedure leest u op de website van de Huurcommissie

Goed om te weten

U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging tot en met 30 juni 2024. 

Wanneer kan ik geen bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Huurt u een garage of berging? Dan kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Bezwaar maken is alleen mogelijk voor huurders van woningen.  
 
Goed om te weten 

U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging tot en met 30 juni 2024. 

Wat zijn de regels van de overheid over de huurverhoging?

Algemeen

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren verhoogd mogen worden. In 2024 is dat: 

• Voor sociale huurwoningen: niet meer dan 5,8% huurverhoging.
• Voor vrije sector huurwoningen: niet meer dan 5,5%.

Wat doet Intermaris met mijn bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

We behandelen uw bezwaar en sturen u een brief of mail met ons besluit. Wij gaan alleen akkoord met uw bezwaar als u een wettelijke reden heeft.  
 
Huurt u een sociale huurwoning en wijzen wij uw bezwaar af?  

 • Dan kunt u tot begin augustus uw bezwaar intrekken. U gaat dan alsnog akkoord met de huurverhoging.  
 • Trekt u uw bezwaar niet in? Dan sturen wij uw bezwaar voor 12 augustus 2024 door aan de Huurcommissie. Dit zijn wij verplicht als wij willen dat uw huurverhoging doorgaat. Lees hier wat de Huurcommissie met uw bezwaar doet.  

Huurt u een vrije sectorwoning en wijzen wij uw bezwaar af? 

 • Dan kunt u tot vier maanden na de huurverhoging de Huurcommissie om een uitspraak vragen.   
  Goed om te weten 
 • U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging tot en met 30 juni 2024. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Dit kan alleen schriftelijk. Kijk eerst op de website van de Woonbond of u bezwaar kunt maken. Een bezwaar kunt u mailen naar info@intermaris.nl of opsturen per post. 

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Als u een sociale huurwoning of een vrije sectorwoning huurt en een geldige reden heeft. Check eerst op de website van de Woonbond of u bezwaar kunt maken. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn garage of berging?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met 3,1%. U ontving voor 1 mei van ons een mail of een brief over de huurverhoging. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn sociale huurwoning?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met maximaal 5,3%. U ontving voor 1 mei van ons een mail of een brief over de huurverhoging. Hierin leest u met hoeveel procent en met welk bedrag wij uw huur verhogen.  

Tot wanneer kan ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging maken?

Algemeen

Dat kan tot en met 30 juni 2024.

Kan ik bezwaar maken omdat mijn woning slecht onderhouden is? Of omdat er een reparatie gedaan moet worden?

Algemeen

Nee, dat is geen geldige reden. Vindt u dat uw woning slecht onderhouden is? Wat u dan kunt doen is: 

 • Neem contact met ons op. Dan maken we een reparatie-afspraak met u. 
 • Hebben wij daarna uw woning niet binnen zes weken hersteld? Doe dan de gebrekencheck van de Huurcommissie. Daarna kunt u eventueel tijdelijke huurverlaging vragen. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik als mijn woning gesloopt wordt?

Algemeen

Wordt uw woning in de toekomst gesloopt? Dan krijgt u geen huurverhoging meer tot uw woning wordt gesloopt.

Hoeveel huurverhoging krijg ik als ik een onzelfstandige woning huur?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met maximaal 5,3%. U ontving voor 1 mei van ons een mail of een brief over de huurverhoging. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn vrije sector huurwoning?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met 3,1%. U ontvangt in de eerste helft van juni een mail of een brief over de huurverhoging. 

Wat gebeurt er als mijn huur door de huurverhoging boven de maximale huur uitkomt?

Algemeen

Als u een sociale woning huurt, dan verhogen wij de huur tot aan de maximale huur

Dat betekent dat het percentage waarmee we uw huur verhogen, lager kan zijn dan 5,3%. Als het percentage bij u lager is, dan leest u dit in het bericht dat we u (voor 1 mei) sturen.

Huurt u een vrije sectorwoning?

Dan mag uw huur wel boven de maximale huur uitkomen.  

Hoeveel huurverhoging krijg ik als ik een woonwagen of een standplaats voor een woonwagen huur?

Algemeen

Wij verhogen uw huur met maximaal 5,3%. U ontving van ons voor 1 mei een mail of een brief over de huurverhoging. 

Hoeveel huurverhoging krijg ik voor mijn nieuwbouwwoning?

Algemeen

Huurt u sinds kort een nieuwbouwwoning? Dan wordt uw huur dit jaar nog niet verhoogd. De eerste jaarlijkse huurverhoging voor uw woning is op 1 juli 2025. 

Wat is mijn huurverhoging als ik ‘net’ ben gaan huren?

Algemeen

Is uw huurcontract na 31 maart ingegaan? Dan is uw eerste jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2025.  

Waarom verhoogt Intermaris in 2024 de huren?

Algemeen

De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om onze woningen te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen.