Geen objecten gevonden

Woonfraude

Wat is woonfraude?

Als sociale huurwoningen zonder toestemming van Intermaris worden doorverhuurd aan derden (of gebruikt voor criminele activiteiten), dan is er sprake van woonfraude. Woonfraude is niet goed voor de leefbaarheid in een wijk. Voorbeelden hiervan zijn: huurders die de huurwoning aanhouden voor familie of vrienden en huurders die hun woning aanbieden als pension, kamerverhuur of voor prostitutie. Woonfraude belemmert een eerlijke toewijzing (en dus verdeling) van woningen.

Serieuze aanpak 

Intermaris neemt de bestrijding van onrechtmatige bewoning zeer serieus en pakt dit structureel aan met netwerkpartners, de politie en de belastingdienst. Bij woonfraude beëindigen we het huurcontract onmiddellijk. De gemaakte kosten, bijvoorbeeld juridische of deurwaarderskosten, worden altijd verhaald op de huurder. De winst uit onderhuur of criminele activiteiten wordt teruggevorderd. 

Melding doorgeven

Bent u op de hoogte van woonfraude bij u in de buurt? Meld dit bij Intermaris. U vindt ons hier. U kunt de melding ook doen bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44 of maak een melding bij gemeente Hoorn of gemeente Purmerend

Deel deze pagina