Geen objecten gevonden

Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden uw huur niet op tijd kunt betalen. Laat ons dat zo snel mogelijk weten, zodat we u kunnen helpen. Wij kunnen een individuele betalingsregeling treffen of u in contact brengen met instanties die u verder kunnen helpen. 

Wat gebeurt er als u de huur niet tijdig betaalt?

Zoals gezegd is het belangrijk dat u in geval van verwachte betalingsproblemen zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Als u de huur niet tijdig betaalt, krijgt u van Intermaris namelijk een herinnering. Als u de huur vervolgens niet overmaakt, ontvangt u een aanmaning. Hierin staat het bedrag dat voor een bepaalde datum bij ons binnen moet zijn.

Extra problemen en kosten voorkomen

Voldoet u ook deze aanmaning niet, dan schakelen wij een deurwaarder in. De deurwaarder bezoekt u thuis en de extra kosten hiervan zijn voor uw rekening. Als u ondanks de inspanningen van de deurwaarder de achterstand niet betaalt, ontbindt de kantonrechter het huurcontract en wordt uw woning ontruimd.

Samen zoeken naar een oplossing

Voor u en voor ons is dit een vervelende situatie die we uiteraard liever voorkomen. Wij gaan er ook van uit dat het zover niet komt en dat u ons tijdig op de hoogte brengt van betalingsproblemen. Zodat we samen met u kunnen zoeken naar een mogelijke oplossing. Voorziet u betalingsproblemen? Vertel het ons. U vindt ons hier

Betaalt u niet of sluit u geen betalingsregeling af?

Dan delen wij uw gegevens met de gemeente en/of maatschappelijke hulpverlening. Zij nemen dan contact met u op. Wilt u dat niet? Stuur dan een mail naar preventieintermarisnl.

Hoe betaalt u huur aan Intermaris? En wat moet u doen als u de huur niet op tijd kunt betalen? In deze video leggen we dit uit.

Deel deze pagina