Huurverhoging 2020

Beperkte huurverhoging in 2020

Jaarlijks ontvangen alle huurders voor 1 mei het bericht met de nieuwe huurprijs die ingaat op 1 juli 2020. De huurverhoging voor sociale huurwoningen van Intermaris wordt dit jaar beperkt tot 2,1%.

Beperkte huurverhoging afgesproken met de huurdersverengingen

Met de huurdersverenigingen VH de Boog in Hoorn en InterWhere in Purmerend zijn eind 2019 afspraken gemaakt over de huurverhoging. De huurverhoging voor sociale huurwoningen zou niet meer zijn dan de inflatie. Bovendien is afgesproken dat Intermaris hierop een korting geeft van 0,5%. De inflatie voor 2020 is 2,6%, waarmee met de korting de huurverhoging neerkomt op 2,1%.

Huurbevriezing of huurverlaging

Daarnaast zijn de richtlijnen voor huurbevriezing en huurverlaging aangepast en komen dit jaar meer huurders hiervoor in aanmerking. Wanneer de huur in verhouding tot het inkomen te hoog is, is het mogelijk om huurbevriezing aan te vragen. Dan hoeft de huurverhoging niet te worden betaald. Soms kan het zelfs mogelijk zijn huurverlaging aan te vragen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Doe de check huurbevriezing of huurverlaging.

Waarom bevriest Intermaris tijdens de coronacrisis niet voor iedereen de huur?

Huurders die financieel het hardst worden geraakt door de coronacrisis, krijgen hulp op maat. Uitstel van de huurverhoging of een algemene huurbevriezing op 1 juli zou voor iedere huurder gelden, terwijl niet iedereen dit nodig heeft. Corporaties kiezen daarom bewust voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben door inkomensverlies. Dat geldt ook voor Intermaris.

Huurinkomsten zijn noodzakelijk voor nieuwbouw en verduurzaming

Een algemene huurbevriezing leidt tot minder huurinkomsten, terwijl woningcorporaties die inkomsten echt nodig hebben. Juist doordat zij ook in de afgelopen jaren steeds gematigd de huren hebben aangepast. Deze inkomsten zijn nodig om door te gaan met bouwen en verduurzamen van woningen en de mensen te helpen die hard door de coronacrisis worden getroffen. Door te investeren in nieuwbouw hebben straks meer mensen kans op een sociale huurwoning. Door het verduurzamen van woningen dalen de woonlasten van huurders. Daarnaast gaan alle bewoners van renovatie- en nieuwbouwprojecten aardgasloos wonen en gebruik maken van duurzame energiebronnen. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Heeft u financiële problemen door de coronacrisis?

Voor mensen die door de coronacrisis problemen hebben om de huur te betalen, is een betalingsregeling mogelijk. Ondervindt u financiële gevolgen door de coronacrisis? Neem hierover contact met ons op, dan kunnen we mogelijk in een vroeg stadium problemen beperken. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur via 088 25 20 100.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Via het formulier op deze pagina kunt u hiertegen bezwaar maken.

Deel deze pagina