Huurbevriezing of huurverlaging 2021

Geen jaarlijkse huurverhoging van onze sociale huurwoningen door de coronacrisis

Dit heet huurbevriezing. De overheid heeft dit besloten. Huurders van Intermaris ontvangen hierover persoonlijk bericht. Lees er hier meer over. Goed om te weten: andere huurverhogingen, zoals voor zonnepanelen of parkeerplaatsen, gaan wel door.

Sommige huurders hebben ook recht op huurverlaging

Is de huur van uw sociale huurwoning in verhouding tot uw inkomen te hoog? Dan heeft u misschien recht op huurverlaging.

Is uw huur hoger dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen)?
Dan heeft u misschien recht op een eenmalige huurverlaging. Voor 1 april 2021 hebben alle huurders die huurverlaging krijgen een bericht van Intermaris ontvangen. U hoeft hier zelf niets voor te doen! Lees er hier meer over.

Wanneer moet u wél zelf een verzoek voor huurverlaging doen?
De Belastingdienst kijkt naar het inkomen van uw huishouden in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden nu bestaat. Op basis daarvan weten wij of u recht heeft op huurverlaging. Goed om te weten: de Belastingdienst geeft de hoogte van uw inkomen niet aan ons door.

Is uw inkomen in 2020 of 2021 gedaald? Dan kunt u tot 31 december 2021 zelf bij ons de eenmalige huurverlaging aanvragen. U vindt de voorwaarden voor het aanvragen onderaan deze pagina. 

Is uw huur hoger dan € 752,33 en ontvangt u nog geen huurtoeslag?
Is uw toeslaghuur in 2021 boven de € 752,33? En ontvangt u nog geen huurtoeslag, maar heeft u hier wel recht op? Neem dan contact met ons op. Dan kijken wij met u mee of u hiervoor in aanmerking komt en leggen wij uit hoe u huurtoeslag kunt aanvragen.

Waarom biedt Intermaris huurbevriezing of huurverlaging?

We vinden het belangrijk dat de woonlasten voor de huurders betaalbaar blijven. Samen met de huurdersverenigingen maakt Intermaris hier afspraken over. Deze afspraken worden vastgelegd in het bewonersconvenant. 

Huurbevriezing en huurverlaging geldt alleen voor sociale huurwoningen

De huur van vrije sectorwoningen, garages en parkeerplaatsen wordt wel verhoogd. En deze huren worden niet verlaagd.


Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Deel deze pagina