Klacht

Klacht melden

Wij doen ons best om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan horen wij dit graag van u. Zodat wij uw klacht kunnen oplossen.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Volg onderstaande stappen wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld:

  • het niet nakomen van afspraken;
  • het handelen van onze medewerkers;
  • de kwaliteit van werkzaamheden die door ons, of in opdracht van ons zijn uitgevoerd.

De eerste stap: neem contact met ons op via de telefoon of mail

Dan proberen wij het, samen met u en de betreffende medewerker of afdeling, op te lossen.

De tweede stap: een officiële klacht 

Kwam u er met de betreffende medewerker of afdeling niet uit? Dan kunt u een officiële klacht bij onze klachtencommissie indienen. Officiële klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. Dat kan via het klachtenformulier, per mail naar klachtenintermarisnl of per brief. We sturen u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

Daarna reageren we binnen veertien dagen inhoudelijk op uw klacht
Soms heeft het oplossen van uw klacht meer tijd nodig. Als dat zo is, dan hoort u dat van ons.

Uw ervaring is belangrijk voor ons
Daarom nemen we, na het afronden van uw klacht, contact met u op. Om te vragen of uw klacht naar tevredenheid is opgelost.

De derde en laatste stap: een geschil indienen bij de geschillencommissie

Is uw klacht door onze klachtencommissie niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt u een geschil indienen bij de Bovenregionale Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden die niet in dienst zijn van Intermaris. De geschillencommissie werkt op basis van een reglement en gebruikt een aantal regels bij het in behandeling nemen van uw klacht. Wij adviseren u daarom om het reglement goed door te lezen, voordat u een klacht voorlegt aan de Bovenregionale Geschillencommissie.
Klik hier voor meer informatie over het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie.

Heeft u een andere klacht?

  • Is er iets stuk in uw woning? Klik hier om een reparatieverzoek in te dienen.
  • Wilt u burenoverlast melden? Klik hier.
  • Heeft u een klacht over woningtoewijzing in West-Friesland? Klik hier.
  • Heeft u een klacht over woningtoewijzing in gemeente Purmerend of gemeente Waterland? Klik hier
  • Heeft u een klacht over uw huurprijs? Klik hier.
  • Heeft u een (garantie)klacht over een koopwoning van Intermaris? Meld het via postbusverkoopintermarisnl

Deel deze pagina