Geen objecten gevonden

Overlast

U geniet van uw woning én woonomgeving. Maar u weet ook: in een wijk waar veel mensen wonen, is het bijna onvermijdelijk dat bewoners soms last van elkaar hebben. Gelukkig kunt u mogelijke overlast in de meeste gevallen zelf eenvoudig oplossen. In andere gevallen zijn wij u van dienst.

Melding overlast openbare ruimte

Ligt er een stoeptegel los? Is straatverlichting defect? Maak dan een melding bij de gemeente Hoorn of de gemeente Purmerend. Zijn er andere zaken die beter kunnen? Kijk dan eens op onze pagina over Leefbaarheid

Overlast van buren

Vaak ligt de oplossing van eventueel overlast létterlijk binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren lost in de regel namelijk meer op dan een klacht bij de woningcorporatie of politie. Misschien hebben buren helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken en leidt het gesprek eenvoudig tot vermindering van de klachten. Bekijk tips om het samen op te lossen. Of maak gebruik van buurtbemiddeling. We hebben ook een fimpje opgenomen.

Geluidsoverlast van uw buren. Hoe pakt u dit aan? 

Waar gaat het precies om?

Slaagt u er niet in samen met uw buren tot een oplossing te komen? Dan is het goed u af te vragen: waar gaat het precies om? Komt de overlast vaak voor of slechts een enkele keer? Een mogelijke volgende stap is te onderzoeken of u de enige bent die overlast ervaart. Wellicht zijn er andere omwonenden die dezelfde klachten hebben. Lees hier meer over leefgeluiden en geluidsoverlast.

Als praten niet helpt

Reageren buren niet op uw klachten of durft u ze niet te benaderen? Én is er sprake van werkelijk ernstige overlast? Dan kunt u een beroep op ons doen. Neem dan contact met ons op. Of download in de rechterbalk het Meldingsformulier Overlast. Hier vindt u ook de folder met informatie over samenleven met uw buren.

Goed om te weten: leidt de overlast tot een rechtszaak? Dan worden uw gegevens en meldingen gebruikt als bewijsmateriaal. Dat betekent dat de (advocaat van de) tegenpartij alle documenten te zien krijgt. Ook de door u ingevulde meldingsformulieren overlast.