Geen objecten gevonden

Buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een manier om de communicatie tussen buren die een conflict met elkaar hebben te verbeteren. De conflicten lopen uiteen van kleine irritaties tot grote meningsverschillen. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over geluidsoverlast, rondslingerend vuil, overlast van kinderen, of overhangende takken. Wij hebben tips opgesteld om met uw buren te praten. Lukt praten niet of komt u er niet uit, schakel dan buurtbemiddeling in. Samen zoeken we naar een oplossing om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren. 

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Getrainde vrijwilligers zetten zich in om te bemiddelen tussen buren die er samen niet uitkomen. De bemiddelaars zijn buurtbewoners die een professionele training hebben gevolgd. Zij zijn onpartijdig, spelen niet voor rechter en vellen geen oordeel. Na een intakegesprek met beide partijen volgt een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gewerkt aan wederzijds begrip en een gemeenschappelijke oplossing.

Als een klacht binnenkomt en deze voldoet aan de criteria van buurtbemiddeling, sturen we uw klacht door. U kunt ook zelf buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling is kosteloos.

Buurtbemiddeling in Hoorn

Woont u in Hoorn? Meld uw conflict dan bij het Centraal Bureau van Stichting Netwerk (0229 21 25 87, buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl). Meer informatie vindt u op de website van Stichting Netwerk. Buurtbemiddeling Hoorn is een samenwerkingsproject van Stichting Netwerk, Intermaris en gemeente Hoorn.

Buurtbemiddeling in Purmerend

Woont u in Purmerend? Meld dan uw burenconflict bij de coördinator Buurtbemiddeling (06 19 58 88 61, buurtbemiddeling@clup.nl). U kunt hier ook terecht voor advies en tips. Meer informatie vindt u op de website van Clup. Binnen Buurtbemiddeling werken Clup Welzijnswerk, woningcorporaties, politie, gemeente en de SMD nauw samen.

Buurtbemiddeling in Waterland

Woont u in Waterland ? Meld dan uw burenconflict bij Beterburen (085 90 22 810, zaanstreekbeterburennl). U kunt hier ook terecht voor advies en tips. Meer informatie vindt u op de website van Beterburen.

Deel deze pagina