Geen objecten gevonden

Hennep

Wiet kweken in een woning van Intermaris is verboden. De redenen mogen duidelijk zijn: een dergelijke kwekerij brengt overlast en grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Wij pakken wietkwekerijen daarom streng aan, in nauwe samenwerking met verschillende partijen.

Overlast en gevaar
Wietkwekerijen veroorzaken overlast (stank en ongewenst bezoek) en zijn brandgevaarlijk. Als er stroom buiten de meter om wordt afgetapt, voldoet de stroomvoorziening namelijk niet langer aan de veiligheidseisen. En dit kan kwalijke gevolgen hebben: jaarlijks ontstaat er in diverse woningen brand door kortsluiting of overbelasting. Daarnaast wordt in de meeste kwekerijen water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Dit kan gevaar opleveren in de vorm van een bacteriële besmetting met legionella.

Schade aan de woning
Door de aanleg van wietplantages ontstaat ook veel schade aan de woning. Denk hierbij aan lekkages door automatische sproei-installaties en schimmelvorming door hoge luchtvochtigheid. Ook de aanleg van afvoerbuizen en leidingen door muren en daken veroorzaakt vaak schade. De huurder betaalt de rekening voor het herstellen van de schade aan de woning, zodat deze weer bewoonbaar en verhuurbaar is.

Ontbinding van het huurcontract
Intermaris staat niet toe dat woningen, schuren of garages worden gebruikt voor het bedrijfsmatig kweken van wiet. Als de politie een wietkwekerij in één van onze woningen, schuren of garages vindt zegt Intermaris onmiddellijk de huurovereenkomst met de betreffende huurder op. Als het nodig is stappen we daarvoor naar de daartoe bevoegde rechter.

Hennepconvenant
Sinds de ondertekening van een hennepconvenant in 2009 trekken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, de belastingdienst, PWN, Liander, UWV en woningcorporaties op in de strijd tegen hennepteelt. Deze samenwerking bestaat onder andere uit het uitwisselen van informatie en gegevens. Daarmee kan breder en sneller worden ingegrepen.

Melden van een wiet/hennepkwekerij
Ondervindt u overlast van een hennepkwekerij of heeft u het vermoeden dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Meld het ons. U kunt ook een melding doen bij de politie (0900 - 88 44) of de Anonieme Meldlijn (0800 – 7000).

Deel deze pagina