Geen objecten gevonden

Tips overlast oplossen

Mogelijke overlast met uw buren lost u vaak het snelst zélf op. Of beter gezegd: sámen met uw buren. Want goed contact en goede afspraken lonen vrijwel altijd. Hoe kunt u zich het beste opstellen? En waar moet u op letten? 

Tips bij overlast

  • Knoop een vriendschappelijk gesprek aan. Bel aan of maak een praatje over de heg of over de rand van het balkon. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die zij u bezorgen.
  • Wacht niet te lang met praten als u last heeft van uw buren. Laat het niet sudderen: kleine irritaties kunnen namelijk snel groot worden als u er niet over praat.
  • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen (of schrijf het op). Vertel duidelijk wat u dwarszit en geef voorbeelden.
  • Blijf vooral rustig. Gaat u boos of geïrriteerd een gesprek aan? Dan zegt u snel dingen waar u later spijt van heeft. Bovendien lokt een scherpe opmerking vaak een even scherpe reactie uit.
  • Denk na over mogelijke oplossingen: kom met suggesties en laat zien dat u meedenkt.
  • Maak duidelijke en concrete afspraken. Zo wordt het probleem goed aangepakt en kunt u bij mogelijke herhaling van de overlast op deze afspraken terugkomen.
  • Stap niet gelijk met een klacht naar de verhuurder of de politie, maar probeer er sámen uit te komen. 

Bemiddeling

Als uw goedbedoelde pogingen op niets uitlopen, kan Intermaris voor u bemiddelen. Wij willen in dat geval wel graag eerst weten of u daadwerkelijk heeft geprobeerd met uw buren te praten.

Laatste schakel

Zijn de problemen op bovenstaande wijze écht niet op te lossen? Dan is de wijkcoördinator van de politie de laatste schakel. Bedenk wel dat als de politie bij de buren langsgaat, het al onder druk staande contact nog verder verstoord kan raken. In extreme gevallen, zoals geweld en drugsoverlast, is het uiteraard verstandig de politie zo spoedig mogelijk in te lichten.

Intermaris werkt samen met u, politie, de gemeente en (maatschappelijke) instanties. Lees verder over leefbaarheid in uw wijk.

Deel deze pagina