Zonnepanelen

Wij investeren in duurzame woningen. Op allerlei manieren; isoleren, HR ketels, zonneboilers of HR++ glas. Tijdens onze Duurzaam Wonen projecten bieden wij huurders ook aan om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen, mits het dak hiervoor geschikt is. 

Goed voor milieu en portemonnee

De energie die de zonnepanelen opwekken is gratis en de bron (de zon) raakt nooit op. 
Bovendien is het goed voor uw portemonnee, zonder de zonnepanelen zijn de energielasten hoger.

Hoe werkt een zonnepaneel?

Een zonnepaneel wordt op een pannendak of plat dak aangebracht. Deze vangt het zonlicht op en zet dit om in gelijkstroom. Deze stroom gaat vanaf het dak naar een omvormer, deze omvormer zit onder het paneel op het dak (1 omvormer per paneel) of op zolder (1 omvormer voor alle panelen). Een omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstoom van de zonnepanelen wordt omgezet naar 'wisselstroom' die normaal in huis gebruikt wordt. 

Stroomverbruik versus opbrengst

De elektra die van de zonnepanelen komt kan direct in huis worden gebruikt. Wanneer de zonnepanelen meer elektra leveren dan op dat moment gebruikt wordt, levert de bewoner deze stroom terug aan het openbare elektriciteitsnet. Bij oudere electrameters loopt de meter zichtbaar terug. De nieuwere (digitale) electrameters geven de teruggeleverde stroom apart aan. 

Salderingsregeling

Salderen betekent dat aan het eind van het jaar de balans wordt opgemaakt tussen de verbruikte energie en de opgewekte energie. Hiervoor heeft de overheid een gunstige regeling waarbij elektra die de huurder teruglevert wordt verrekend met de elektra die de huurder van hun energieleverancier ontvangt, tegen hetzelfde tarief. 
Een voorbeeld: 
Stel dat u 3600 kWh per jaar gebruikt en u levert met uw zonnepanelen 1000 kWh terug aan het openbare net. Deze bedragen worden met elkaar verrekend, zodat u uiteindelijk 2600 kWh betaald.
Meer informatie over de salderingsregeling leest u op: www.consuwijzer.nl.

Onderhoud en storingen

De zonnepanelen zijn eigendom van Intermaris en horen bij de woning. Intermaris verzorgt het onderhoud aan de panelen en de bijbehorende onderdelen.
Bij een omvormer op zolder worden de opbrengsten door Intermaris of een extern bedrijf gecontroleerd. Een adres met hetzelfde aantal panelen met dezelfde situering wordt met dat adres vergeleken. Bij een wezenlijk verschil in opbrengst volgt nader onderzoek en eventueel onderhoudswerkzaamheden. 
Bij twijfel over de werking van uw panelen kunt u contact opnemen met Intermaris.

Als de omvormer onder het paneel op het dak zit (de nieuwste uitvoering) worden de panelen door een extern bedrijf op afstand uitgelezen. Als blijkt dat één van de panelen niet naar behoren functioneert wordt er actie ondernomen. Bijvoorbeeld door op afstand te reseten. Of er wordt een afspraak gemaakt voor onderhoudswerkzaamheden.

Hoe worden mijn zonnepanelen geregistreerd bij Liander

Intermaris registreert de zonnepanelen bij Liander. Als de zonnepanelen zijn geregistreerd, stuurt Liander u een schriftelijke bevestiging. Liander informeert ook de energieleverancier (bijvoorbeeld NUON, Greenchoice etc.) Wij adviseren wel om (na ontvangst van de brief van Liander), contact op te nemen met de energieleverancier om aan te geven dat u zonnepanelen heeft. Zo weet u zeker dat de teruggeleverde energie bij de volgende eindafrekening wordt verrekend.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden