Leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over een schone en veilige woonomgeving. Een omgeving waar u zich prettig voelt en het fijn wonen is. Samen met u willen wij de leefbaarheid in uw buurt verbeteren. Doet u met ons mee?

Leefbaarheid gaat over fijn wonen

Leefbaarheid gaat over hoe aantrekkelijk een wijk is om in te wonen of te werken. Een fijne woning in een leuke buurt bepaalt hoe prettig u woont.

Leefbaarheid in de wijk

Bij Intermaris vinden we dat onze woningen en wijken schoon, heel en veilig moeten zijn.  Iedereen heeft daarin een taak; Intermaris, bewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties. Wij hebben regelmatig contact om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Lees hier een voorbeeld over de leefbaarheid in een van onze wijken.

Intermaris gaat voor schoon

Een fijne buurt is schoon. Intermaris zet zich in voor schone openbare ruimtes zoals de centrale hal, de lift en het trappenhuis. Zijn deze zaken niet goed schoongemaakt? Laat het ons weten.

Uw woning en omgeving is heel

Wat kunt u zelf doen om uw buurt heel te houden en te verbeteren? Meld zaken die kapot of onveilig zijn via Mijn IntermarisMijn Intermaris is er voor alle reparatieverzoeken in uw woning. Doe hier ook meldingen over uw woongebouw. Denk aan deuren die niet op slot kunnen, kapotte deurdrangers of verlichting. Sommige woongebouwen hebben een huismeester. U mag de huismeester rechtstreeks bellen bij een reparatieverzoek.

Een leefbare buurt is veilig

Voelt u zich niet veilig in uw buurt? Bel de politie. Merkt u dat buren niet goed voor zichzelf of hun omgeving zorgen? Maak dan een melding bij Het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag of bel 0800-1205.

Zoekt u zorg voor uzelf? Informeer dan bij 1.hoorn of bel 0229 25 22 00. Voor Purmerend kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijk Team of bel 0299 480 48 06 30.

Overlast is op te lossen

Ervaart u geluidsoverlast of andere vormen van overlast van uw buren? U kunt dit vaak heel goed zelf oplossen. Lees hier hoe u overlast kunt aanpakken. U kunt ook onze tips lezen. Natuurlijk helpen wij u als u er niet uitkomt. Onze wijkconsulenten en medewerkers Leefbaarheid staan voor u klaar! 

Bij wie meldt u overlast in de openbare ruimte?

Ligt er zwerfvuil op straat, zijn er opstaande stoeptegels, doet een lantaarnpaal het niet of heeft u een vraag over het openbaar groen? Geef overlast in de openbare ruimte door aan de gemeente.

Intermaris helpt bij problemen in uw woning en woongebouw. Geef overlast door via infointermarisnl. De bewonerscommissie van uw woongebouw kan hierbij helpen. 

Denkt u aan drugs of prostitutie? Meld dit bij ons en geef een seintje aan de politie. Bij onveiligheid, dreigende situaties en acute nood, belt u direct de politie.

Woonfraude is niet goed voor de leefbaarheid

Als sociale huurwoningen zonder toestemming van Intermaris worden doorverhuurd aan anderen, is er sprake van woonfraude. Woningen worden soms verhuurd voor criminele activiteiten. Dit is niet goed voor de leefbaarheid. Door woonfraude worden woningen niet eerlijk verdeeld, wij pakken dit serieus aan. Lees meer over woonfraude

Wij werken samen met u, politie, de gemeente en (maatschappelijke) instanties

Wij werken samen met u, (maatschappelijke) organisaties, politie en gemeente aan de leefbaarheid in uw wijk. Door samen te werken lossen we problemen sneller op.

Verbeter zelf de leefbaarheid in uw buurt

Een fijne en leefbare omgeving maak je samen. Bij Intermaris staan we open voor goede ideeën om uw wijk te verbeteren. Via het Leefbaarheidsfonds kunt u een vergoeding aanvragen. Ook kunt u samen met uw buren activiteiten organiseren, lees meer over de mogelijkheden van bewonersparticipatie.

Bewonersparticipatie, fijn wonen

Deel deze pagina