Terug naar overzicht

Wherepark

Purmerend | Wheermolen-West

Over dit project

Intermaris werkt aan de herontwikkeling van de wijk Wheermolen-West. Het doel is de wijk zo op te knappen dat deze weer aansluit op de behoeften van de bewoners.

In 2018 zijn we gestart met de sloop van 150 eengezinswoningen in het Middengebied. Hier komen 99 nieuwe sociale eengezinswoningen voor terug op het Middengebied van Wherepark, gelegen tussen Kometenstraat, Planetenstraat en Meteorenweg in Purmerend. Alle geïnteresseerden uit het Middengebied die dit willen, kunnen een nieuwe woning in de Driehoek huren tegen nagenoeg dezelfde woonlasten.

Hoe fijn en mooi het ook wordt, we beseffen dat het slopen van de huidige woningen in het Middengebied en het betrekken van een nieuw huis, nogal wat impact heeft. Intermaris maakt daarom de plannen voor de wijk samen met de bewoners. Een actieve groep bewoners dacht mee over het stedenbouwkundig plan, de uitstraling van de woningen en de woonomgeving. En in nauw overleg met de bewonersvereniging stelden we een Sociaal Plan op. 

Informatie nieuwbouw

Appartementen
De 38 appartementen bevinden zich in een gebouw met zes verdiepingen. Aan de Meteorenweg komt de hoofdentree en een openbaar parkeerterrein. De appartementen zijn geschikt voor kleinere huishoudens. Intermaris verwacht de appartementen vanaf halverwege 2018 op te leveren.

Eengezinswoningen
De 65 eengezinswoningen bestaan uit 45 driekamer- en 20 vierkamereengezinswoningen. De woningen zijn geschikt voor tweepersoonshuishoudens, alsmede kleine tot middelgrote gezinnen. Intermaris verwacht de woningen vanaf begin 2018 gefaseerd op te leveren.

Toewijzing woningen
De nieuwe woningen op de Driehoek worden toegewezen aan de bewoners van de te slopen woningen in het Middengebied. Mochten er daarna nog woningen beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekenden, dan publiceert Intermaris deze kort voor oplevering op Woonmatch Waterland: www.woonmatchwaterland.nl.

Planning
Het project nieuwbouw Driehoek start halverwege 2017 en loopt door tot halverwege 2018.

Bouwtijden
De werkzaamheden starten op werkdagen rond 7:00 uur en duren tot ongeveer 17:00 uur.

Ketenpark
In de Driehoek staan twee ketenparken. Een nabij het te bouwen appartementengebouw en een halverwege de Planetenstraat.

Impact op de buurt

 • Toegang tot de wijk: Doordat er twee toegangsmogelijkheden zijn tot het bereiken van de wijk is dit altijd mogelijk. Er kunnen zich momenten voordoen dat de toevoer van materialen/materieel een korte periode geen doorgang mogelijk is.
 • Parkeren: Door het afzetten van het bouwterrein zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar aan de Mercuriusweg en Planetenstraat.
 • Geluidsoverlast: Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren vanwege bouwverkeer, heien, boren, zagen, graven, etc.

Verhuurboekje
De bewoners van Wherepark ontvingen eind juni het Wherepark Verhuurboekje. In dit boekje bundelen we zoveel mogelijk informatie om de bewoners in staat te stellen hun woningvoorkeur te bepalen en deze aan ons door te geven.

Situatietekeningen
Bekijk Situatietekening Fase 1 en Situatietekening Fase 2 om een beeld te krijgen van hoe Wherepark eruit komt te zien.

Plattegronden appartementen
De plattengronden van alle appartementen staan weergegeven op onze Verhuurtekeningen Appartementen.

Plattegronden eengezinswoningen
De plattengronden van alle eengezinswoningen staan weergegeven op onze Verhuurtekeningen Eengezinswoningen.

Meest gestelde vragen
Meest gestelde vragen over Wherepark

Vragen?
Heeft u vragen met betrekking tot project Wherepark, neem dan contact op via whereparkintermarisnl of 088-2520100.

Nieuwsbrieven

Voor bewoners:
Nieuwsbrief 10, juli 2018
Nieuwsbrief 9, februari 2018
Nieuwsbrief 8, april 2018
Nieuwsbrief 7, maart 2017
Nieuwsbrief 6, juli 2016
Nieuwsbrief 5, maart 2016
Nieuwsbrief 4, december 2015
Nieuwsbrief 3, juli 2015
Nieuwsbrief 2, november 2014
Nieuwsbrief 1, juni 2014

Voor omwonenden:
Nieuwsbrief 3, augustus 2016
Nieuwsbrief 2, juli 2015
Nieuwsbrief 1, november 2014 

In de tijd
Juli '18
Oplevering 65 eengezinswoningen en 38 appartementen in de Driehoek.

Juli '17
In juli 2017 startte de nieuwbouw van de eerste 65 eengezinswoningen en 38 appartementen in Wherepark. Deze komen op de Driehoek te liggen: het terrein tussen de Planetenstraat, Kometenstraat en Mercuriusstraat in Purmerend.

September '16
Dijkstra Draisma (aannemer appartementengebouw), KlaassenGroep (aannemer eengezinswoningen) en Intermaris tekenen de contracten. Weer een stap dichterbij!

Augustus '16
Gemeente Purmerend, Intermaris en BPD tekenden de overeenkomsten.

April '16
De aannemer van het appartementencomplex is gekozen.
Impressie appartementencomplex

Maart '16
De aannemer van de eengezinswoningen is gekozen.
Impressie eengezinswoningen

Januari '16
Bewoners stemden mee voor de keuze van de aannemer voor de eengezinswoningen.

Juni '15
Inloopavonden voor bewoners en omwonenden ivm gewijzigde stedenbouwkundige visie.
Stedenbouwkundige visie
Stedenbouwkundige visie met legenda

Juni '14
Bewoners hebben meegedacht tijdens meedenksessies.

Februari '14
De bewoners zijn bijgepraat in 2 bijeenkomsten.
Verslag bijeenkomst
Veelgestelde vragen

November '13
14 november 2013 tekenden de Bewonersvereniging Wheermolen-West en Intermaris het Sociaal Plan.


Algemeen

 • Wijk Wheermolen-West
 • Plaats Purmerend

Planning

 • Status In ontwikkeling
 • Locatie op kaart

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden