Terug naar overzicht

Wheermolen-Oost

Purmerend | Wheermolen-Oost

Aantal woningen: 877 woningen

Over dit project

Wheermolen-Oost is in beweging!

Vernieuwing twaalf flats in Wheermolen-Oost. Van verouderd naar eigentijds, energiezuinig en betaalbaar wonen.

Aan de slag in Wheermolen-Oost

Intermaris vernieuwt twaalf galerij- en laagbouwflats in Wheermolen-Oost. De bijna 50 jaar oude flats zijn sterk verouderd. Intermaris wil de flats eigentijds, energiezuinig en betaalbaar maken. Zodat Wheermolen-Oost na de vernieuwing weer een aantrekkelijke wijk wordt. Een wijk waar bewoners trots zijn op hun woning, kinderen fijn kunnen buitenspelen en buren prettig samenleven met elkaar.

Vijf flats liggen aan de Ringvaart (Gouwzeestraat, Rudolf Garrelstraat en Citerstraat), een hoge flat aan de Anne Franklaan (Grote Frank) en zes lagere flats aan de Vrouwenzandstraat, Pampusstraat, Henry Dunantstraat en Hannie Schaftstraat. In totaal gaat het om 877 woningen, 281 garages en 13 boxen.

Kansen voor de Plint

Onderdeel van het renovatieplan is de vernieuwing van de onderste rand van het gebouw. We noemen dit de plint. 

We hebben onderzoek gedaan naar wat de mogelijkheden zijn. Dit leggen we graag aan u voor. Op 28 november 2018 zijn we langs de flats gegaan met de smaaktest-bus. We benieuwd wat u hiervan vindt! Ook willen we graag weten wat u vindt van de huidige plinten en hoe de ideale situatie er volgens u uitziet. Intermaris beoordeelt en verwerkt alle reacties en neemt dit mee bij het maken van een definitief plan voor de plint. Dat gebeurt naar verwachting begin 2019. 

 • Samen met gemeente Purmerend werken we aan het Ontwikkelplan. Hierin beschrijven we de kansen voor de wijk. Stedenbouwkundig bureau Urhahn begeleidt het maken van het Ontwikkelplan. Het bureau onderzoekt kansen om meer en verschillende type woningen terug te bouwen dan er stonden. Die extra woningen zijn nodig in Purmerend. Het Ontwikkelplan vormt straks de basis voor het stedenbouwkundig plan van Wheermolen-Oost. Alle bewoners, organisaties en ondernemers in Wheermolen-Oost krijgen het Ontwikkelplan en het stedenbouwkundig plan te zien voor reactie. 
 • Samen met de bewonersgroepen van de twee flats werken we aan het Sociaal Plan voor hun flat.

Lees meer over de stand van zaken en de planning in de nieuwsbrief voor de bewoners van de Rudolf Garrelsflat. Of in de nieuwsbrief voor de bewoners van de Lage Gouwzee-flat.


Stand van zaken vernieuwing
Intermaris werkt aan de voorbereiding voor de werkzaamheden aan de eerste twee flats: de Rudolf Garrels (voorgenomen scenario renovatie) en Lage Gouwzee (voorgenomen scenario sloop- nieuwbouw).

Voor de Rudolf Garrelsflat stellen we een renovatieplan op. Hierin staat welke werkzaamheden we uitvoeren. Om dit te bepalen, voeren we eerst diverse onderzoeken uit. Daarna gaan we opzoek naar een aannemer die de werkzaamheden uitvoert. De aannemer met het beste aanbod zal uiteindelijk het werk krijgen. Dit hangt af van de prijs en kwaliteit die ze bieden, hun ervaring met het renoveren van galerijflats in bewoonde staat, en hoe ze willen communiceren met de bewoners. 

Toekomstvisie: vertrekpunt vernieuwing
Om te komen tot de scenario's zijn diverse stappen gezet. De resultaten uit het technisch onderzoek, de bewonersgesprekken (april/mei 2017) en de inloopbijeenkomsten (juli 2017) zijn verwerkt in de Toekomstvisie voor de wijk. In de Toekomstvisie staan de uitgangspunten voor de vernieuwing van de twaalf flats. Hiermee willen we bewoners meer duidelijkheid geven over waar we naartoe willen met de wijk. De Toekomstvisie vormt de basis voor gesprekken met de gemeente en andere sociale partners. Bijvoorbeeld over de inrichting van de openbare ruimte en aanpak van de leefbaarheid in de wijk.

Aanpak per flat
Per flat hebben we de mogelijke scenario’s onderzocht. Uiteindelijk gaat het om de keuze tussen renovatie of sloop-nieuwbouw. Het derde scenario: herontwikkeling is afgevallen. Dit scenario blijkt relatief duur, kwalitatief minder geschikt en bewoners geven er niet de voorkeur aan. Daarom is het niet langer een optie voor Wheermolen-Oost. Uitgangspunt: we renoveren als het kan en slopen als renoveren niet tot echte kwaliteitsverbetering leidt.

Renovatie
Alle hoge flats komen in aanmerking voor renovatie. De constructie en technische staat van deze flats zijn van voldoende kwaliteit om te renoveren. Dat geldt ook voor de flats in de Pampusstraat en de korte flat aan de Vrouwenzandstraat. Maatregelen kunnen verschillen per flat. Wel worden overal problemen met vocht en tocht aangepakt. Na renovatie zijn de woningen comfortabeler en energiezuinig. Het energielabel van minimaal B levert de bewoners een besparing in de woonlasten op.

Sloop-nieuwbouw
De technische staat van de laagbouw is van onvoldoende kwaliteit om te renoveren, waardoor sloop-nieuwbouw de beste optie is. Bewoners moeten in dit geval verhuizen. Naar een andere buurt in Purmerend of naar nog te realiseren nieuwbouw in de wijk. Intermaris zoekt samen met bewoners naar een passende woning. Bewoners krijgen een terugkeergarantie voor de wijk. 

De nieuwbouw is comfortabel en energiezuinig en voldoet aan alle eisen van deze tijd. Waar nu nog vooral 4-kamerwoningen staan, kunnen bewoners straks kiezen uit 1-, 2- of 3 kamerappartementen of een eengezinswoning. Deze zijn geschikt voor starters, senioren en 1- en 2-persoonshuishoudens. Voor alle woningen geldt dat het sociale huurwoningen blijven.  

Doorlooptijd aanpak
Omdat de totale aanpak van de flats zo’n tien jaar bestrijken, spreken we over een voorgenomen scenario. De scenario’s zijn gebaseerd op de feiten en keuzes die we nu maken. Het is mogelijk dat we de plannen onderweg moeten aanpassen aan omstandigheden en ontwikkelingen in de markt. Voor nu zijn dit de beste keuzes. De eerste fase is al wel definitief. 

Meer informatie over de scenario's en de planning per flat vindt u in de informatiekrant 2017 en informatiekrant 2018.
Of bekijk het filmpje over de vernieuwing.   

Sociaal Plan

In overleg met bewoners maken we een Sociaal Plan: hierin staan afspraken over de rechten van huurders die tijdelijk moeten verhuizen. Bijvoorbeeld over voorrang bij woningtoewijzing, verhuiskostenvergoeding en terugkeergarantie in de buurt. Als er een Sociaal Plan ligt én het vernieuwingsplan definitief is, kunnen de werkzaamheden van start.

Intermaris heeft al een Basis Sociaal Plan. Deze dient als basis voor het Sociaal Plan dat we samen met de bewoners specifiek voor Wheermolen-Oost opstellen:
- Basis sociaal plan sloop en nieuwbouw
- Basis sociaal plan renovatie zonder uithuisplaatsing

Leefbaarheid
De leefbaarheid in en rond de flats vraagt om extra maatregelen. Bewoners hebben klachten over vieze liften en galarijen, geluidsoverlast en gevoelens van onveiligheid, blijkt uit het bewonersonderzoek. Hiervoor werkt Intermaris veel samen met de gemeente, politie en het sociaal wijkteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk en op straat. Intermaris zet zich in voor flatgebouwen die schoon, heel en veilig zijn. Met elkaar zorgen we voor een flat en wijk waar het prettig wonen is. We onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn, ook op korte termijn.     

Regulier onderhoud
Ook tijdens de vernieuwing gaat het regulier onderhoud aan uw woning of flat gewoon door. Is er schade of moet er nodig iets worden gerepareerd? Geef uw reparatieverzoek dan door, gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor meer informatie op: www.intermaris.nl/ik-huur/reparaties-woontips/reparatieverzoek/.  

Op de hoogte blijven?
Meldt u aan voor de nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van de vernieuwing in uw wijk. En volg de ontwikkelingen via Facebook.com/wheermolenoost.

Meest gestelde vragen
Bekijk hier de meest gestelde vragen over Wheermolen-Oost

Vragen?
Neem dan contact op met afdeling Projecten of afdeling Leefbaarheid, telefoon 088 - 25 20 100 of stuur een e-mail naar: wheermolenoostintermarisnl. U bent ook welkom op het inloopspreekuur. Elke donderdag van 11.00-12.00 uur. Locatie: kantoor Intermaris, Kometenstraat 6 in Purmerend. 

Troep of vernielingen op straat? Meld het via de BuitenBeter-app van de gemeente met je smartphone: www.buitenbeter.nl.

Meedenken? Meld u aan
Wilt u ook meedenken in de meedenkgroepen van uw flat of aansluiten bij het flatteam? meld u dan aan via wheermolenoostintermarisnl o.v.v. uw naam, mailadres, flat en onderwerp waarover u wilt meedenken.

 

Achtergrondinformatie en downloads

 Informatiebijeenkomsten: In juli 2017 organiseerden we voor elke flat een informatiebijeenkomst over de vernieuwing. Bekijk hier de Presentatie Renovatie of de Presentatie Sloop-nieuwbouw.

Meedenkgroepen: In oktober vond een bijeenkomst met partners en de Meedenkgroep Leefbaarheid plaats. Lees hier het verslag over de Meedenkgroep Leefbaarheid. Ook organiseerden we bijeenkomsten met de Meedenkgroep Tijdelijke maatregelen. Lees hier het verslag van de Meedenkgroep Tijdelijke Maatregelen in november en de vervolgbijeenkomst in januari. 

 

 

 

 


Algemeen

 • Wijk Wheermolen-Oost
 • Plaats Purmerend

Kenmerken

 • Aantal woningen 877 woningen

Planning

 • Status Planfase
 • Meer informatie

  Locatie op kaart

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden