Terug naar overzicht

Wheermolen-Oost

Purmerend | Wheermolen-Oost

Aantal woningen: 877 woningen

Over dit project

Aan de slag in Wheermolen-Oost

Intermaris vernieuwt twaalf galerij- en laagbouwflats in Wheermolen-Oost. De bijna 50 jaar oude flats zijn sterk verouderd. Intermaris wil de flats eigentijds, energiezuinig en betaalbaar maken. Zodat Wheermolen-Oost na de vernieuwing weer een aantrekkelijke wijk wordt. Een wijk waar bewoners trots zijn op hun woning, kinderen fijn kunnen buitenspelen en buren prettig samenleven met elkaar.

Vijf flats liggen aan de Ringvaart (Gouwzeestraat, Rudolf Garrelstraat en Citerstraat), een hoge flat aan de Anne Franklaan (Grote Frank) en zes lagere flats aan de Vrouwenzandstraat, Pampusstraat, Henry Dunantstraat en Hannie Schaftstraat. In totaal gaat het om 877 woningen, 281 garages en 13 boxen.

Stand van zaken vernieuwing

Helaas lopen we vertraging op met de vernieuwing van de eerste twee flats in Wheermolen-Oost: de renovatie van de flat in de Rudolf Garrelsstraat en de sloop-nieuwbouw in de lage flat aan de Gouwzeestraat. We zijn te optimistisch geweest in de planning die in 2017 is gedeeld. Daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan!

Flinke tegenvaller voor u 
We vinden het heel erg wat de vertraging voor u betekent. Voor uw flat kunnen we de vertraging niet meer veranderen. Wat dit voor de planning van de overige flats betekent, is op dit moment nog niet bekend. We zetten alles op alles om het project door te laten gaan zoals we voor ogen hebben, ondanks de vertraging. Zodra er meer bekend is, hoort u dit meteen van ons. 

Wat kunnen we wel? 
Wat we nu vooral willen, is ons richten op wat we wél kunnen doen. De komende maanden zetten we daarom extra stevig in op de leefbaarheid. Hiervoor werkt Intermaris veel samen met de gemeente, politie en het sociaal wijkteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk en op straat. Intermaris zet zich in voor flatgebouwen die schoon, heel en veilig zijn. Met elkaar zorgen we voor een flat en wijk waar het prettig wonen is. We onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn, ook op korte termijn. Al onze medewerkers die betrokken zijn bij uw wijk, zetten hun schouders onder alles wat voor u meteen een verbetering oplevert. Met de plannen voor vernieuwing en verbetering gaan we ondertussen door. Ons doel is en blijft samenwerken met u aan meer woongenot en een wijk waar het prettig wonen is.

Lees meer in de laatste nieuwsbrief


 

 

Aanpak per flat
Per flat zijn de mogelijke scenario’s onderzocht. Uiteindelijk gaat het om de keuze tussen renovatie of sloop-nieuwbouw. Het derde scenario: herontwikkeling is afgevallen. Dit scenario blijkt relatief duur, kwalitatief minder geschikt en bewoners geven er niet de voorkeur aan. Daarom is het niet langer een optie voor Wheermolen-Oost. Uitgangspunt: we renoveren als het kan en slopen als renoveren niet tot echte kwaliteitsverbetering leidt. Omdat de totale aanpak van de flats zo’n tien jaar bestrijken, spreken we over een voorgenomen scenario. De scenario’s zijn gebaseerd op de feiten en keuzes die we nu maken. Het is mogelijk dat we de plannen onderweg moeten aanpassen aan omstandigheden en ontwikkelingen in de markt. Voor nu zijn dit de beste keuzes. De eerste fase is al wel definitief. Of bekijk het filmpje over de vernieuwing.  

Scenario Renovatie
Alle hoge flats komen in aanmerking voor renovatie. De constructie en technische staat van deze flats zijn van voldoende kwaliteit om te renoveren. Dat geldt ook voor de flats in de Pampusstraat en de korte flat aan de Vrouwenzandstraat. Maatregelen kunnen verschillen per flat. Wel worden overal problemen met vocht en tocht aangepakt. Na renovatie zijn de woningen comfortabeler en energiezuinig. Het energielabel van minimaal B levert de bewoners een besparing in de woonlasten op.

Kansen voor de Plint
Onderdeel van het renovatieplan is de vernieuwing van de onderste rand van het gebouw. We noemen dit de plint. We hebben onderzoek gedaan naar wat de mogelijkheden zijn. Eind 2018 zijn we langs de flats gegaan met de smaaktest-bus. Om reacties van bewoners op te halen. Intermaris beoordeelt en verwerkt alle reacties en neemt dit mee bij het maken van een definitief plan voor de plint.

Scenario Sloop-nieuwbouw
De technische staat van de laagbouw is van onvoldoende kwaliteit om te renoveren, waardoor sloop-nieuwbouw de beste optie is. Bewoners moeten in dit geval verhuizen. Naar een andere buurt in Purmerend of naar nog te realiseren nieuwbouw in de wijk. Intermaris zoekt samen met bewoners naar een passende woning. Bewoners krijgen een terugkeergarantie voor de wijk. 

De nieuwbouw is comfortabel en energiezuinig en voldoet aan alle eisen van deze tijd. Waar nu nog vooral 4-kamerwoningen staan, kunnen bewoners straks kiezen uit 1-, 2- of 3 kamerappartementen of een eengezinswoning. Deze zijn geschikt voor starters, senioren en 1- en 2-persoonshuishoudens. Voor alle woningen geldt dat het sociale huurwoningen blijven.  

Ontwikkelplan voor de wijk
Samen met gemeente Purmerend werken we aan het Globaal Ontwikkelplan voor Wheermolen-Oost. Hierin beschrijven we de kansen voor de wijk.  Op het gebied van onder meer wonen, wegen en groen. In juni 2019 konden bewoners uit de wijk reageren op de plannen en schetsen van het Ontwikkelplan. Nadat alle reacties zijn beoordeeld wordt het plan afgerond en vastgesteld. Bekijk meer over het Ontwikkelplan op www.wijwheermolen.nl.

Sociaal Plan
In overleg met bewoners maken we een Sociaal Plan: hierin staan afspraken over de rechten van huurders die tijdelijk moeten verhuizen. Bijvoorbeeld over voorrang bij woningtoewijzing, verhuiskostenvergoeding en terugkeergarantie in de buurt. Als er een Sociaal Plan ligt én het vernieuwingsplan definitief is, kunnen de werkzaamheden van start.

Intermaris heeft al een Basis Sociaal Plan. Deze dient als basis voor het Sociaal Plan dat we samen met de bewoners specifiek voor Wheermolen-Oost opstellen:
- Basis sociaal plan sloop en nieuwbouw
- Basis sociaal plan renovatie zonder uithuisplaatsing

Regulier onderhoud
Ook tijdens de vernieuwing gaat het regulier onderhoud aan uw woning of flat gewoon door. Is er schade of moet er nodig iets worden gerepareerd? Geef uw reparatieverzoek dan door, gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor meer informatie op: https://www.intermaris.nl/ik-huur/reparaties-woontips/reparatieverzoek.  

Op de hoogte blijven?
Meldt u aan voor de nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van de vernieuwing in uw wijk. En volg de ontwikkelingen via Facebook.com/wheermolenoost.

Meest gestelde vragen
Bekijk hier de meest gestelde vragen over Wheermolen-Oost

Vragen?
Neem dan contact op met afdeling Projecten of afdeling Leefbaarheid, telefoon 088 - 25 20 100 of stuur een e-mail naar: wheermolenoostintermarisnl.

Troep of vernielingen op straat? Meld het via de BuitenBeter-app van de gemeente met je smartphone: www.buitenbeter.nl.

 

 

Achtergrondinformatie en downloads

 Informatiebijeenkomsten: In juli 2017 organiseerden we voor elke flat een informatiebijeenkomst over de vernieuwing. Bekijk hier de Presentatie Renovatie of de Presentatie Sloop-nieuwbouw.

 

 

 

 

 

 


Algemeen

 • Wijk Wheermolen-Oost
 • Plaats Purmerend

Kenmerken

 • Aantal woningen 877 woningen

Planning

 • Status Planfase
 • Locatie op kaart

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden