Terug naar overzicht

Hoorn-Noord

Hoorn | Hoorn-Noord

Over dit project

Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden en kansen liggen voor verbetering van de huurwoningen in de wijk Hoorn-Noord. Het gaat om diverse woningen in de Sint Jozefstraat, Westfriese Hof, Sapmastraat, Vijandtstraat, Clement Maertenszstraat, Liornestraat, Commandeur Ravenstraat, Truydemanhof en de daarbij gelegen garages. Om een goed beeld te krijgen van de staat van de woningen voerden we een aantal onderzoeken uit.

Onderzoeken
Technisch onderzoek
Firma BBA uit Heemskerk heeft inspecties uitgevoerd bij een aantal woningen in de hierboven genoemde adressen. Bij dit onderzoek is gekeken naar de bouwtechnische kwaliteit van de woningen.

Woonbelevingsonderzoek
Via een enquête voor de bewoners kregen we inzicht in het woongenot. In de enquête zijn vragen gesteld over de woning en de buurt. Wat gaat er goed en waar liggen er verbeterpunten? De bewoners weten immers het beste hoe hun woongenot is.

Commandeur Ravenstraat en Truydemanhof
De woningen komen in aanmerking voor verduurzaming; verbetering van isolatie en tocht en het aanbrengen van dubbel glas. Het projectteam Duurzaamheid gaat uitwerken wat er precies moet gebeuren. In de loop van 2019 krijgt u meer informatie over de werkzaamheden.

Noord van Noord (St Jozefstraat en Sint Eloijstraat)
Intermaris bekijkt momenteel samen met de gemeente Hoorn naar de mogelijkheden voor nieuwbouw. Op de projectpagina Noord van Noord leest u hier meer over.

Hart van Noord (Sapmastraat, Vijandtstraat, Clement Maertenszstraat en Johannes Poststraat)
De uitkomsten van het technisch onderzoek wijzen uit dat de woningen de komende 5 tot 7 jaar veilig verhuurd kunnen worden. Intermaris onderzoekt samen met de gemeente Hoorn de mogelijkheden onderzoeken. Daarna bespreken we deze met u.

Westfriese Hof
Uw complex wordt op basis van het technisch onderzoek niet nader onderzocht. De uitkosten wijzen uit dat de woningen de komende 10 jaar veilig verhuurd kunnen worden. Uit het woonbelevingsonderzoek blijkt dat er op het gebied van leefbaarheid en in de algemene ruimten een aantal aandachtspunten zijn. Afdeling Leefbaarheid gaat onderzoeken wat nodig en/of wenselijk is om de leefbaarheid in uw complex te verbeteren.

Laatste update: 14-09-2021


Algemeen

  • Wijk Hoorn-Noord
  • Plaats Hoorn

Planning

  • Planning Start onderzoeken
  • Locatie op kaart