Terug naar overzicht

Portiekflats Grote Waal Noord

Hoorn | Grote Waal

Aantal woningen: 7 portiekflats

Over dit project

De portiekflats worden vervangen door nieuwe, goed geïsoleerde en energiezuinige appartementen. Intermaris voerde meerdere onderzoeken uit naar de staat van de woningen in de portiekflats. Na het bewonersonderzoek en het technisch-, en stedenbouwkundig onderzoek heeft Intemaris, op grond van de uitkomsten in de zomer van 2015, het officiële sloopbesluit genomen.

Samen participeren
Er is een participatietraject gestart en samen met bewonerscommissie MCulti heeft Intermaris een intensieve samenwerking gehad. MCulti maakt zich hard voor de belangen van alle bewoners. Ook zijn er interactieve sessies geweest met ruim 40 bewoners, die zich vrijwillig hadden opgegeven om mee te praten over de nieuwbouwplannen. Met bijeenkomsten houden wij de bewoners en de omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het stedenbouwkundig plan. Maar ook de huurdersvereniging De Boog en de gemeente zijn partijen waarmee we nauw samenwerken.

Planning
Het project is in fases verdeeld. De bewoners van de 1e fase (Siriusstraat 278-456) zijn allemaal verhuisd. In het najaar van 2017 starten wij met de sanering en de sloop van
fase 1. Lees hier meer over de planning.
Het Sociaal Plan is van toepassing op de bewoners van fase 2 (Siriusstraat 98-276). Zij zijn geïnformeerd over het Sociaal Plan en kunnen een andere woning zoeken. De bewoners krijgen hulp van bewonersbegeleider Gabrielle de Waal.

GAPPH Leegstandbeheer
Intermaris heeft ook nagedacht over de tijdelijke invulling van de woningen die leeg komen. Daarvoor is er een samenwerking met GAPHH. Zij verhuren tijdelijk de woningen die leegkomen. Zo staan er geen woningen leeg en blijft de leefbaarheid in de buurt op peil. Voor meer informatie kunt u kijken op www.gapph.nl

Stedenbouwkundig ontwerp
Tijdens het hele traject is Intermaris in gesprek met bewoners over het nieuwbouwplan. Hiervoor is een meedenkgroep opgericht. Wij zijn zelfs op excursie gweest om informatie op te halen. Het stedenbouwkundig ontwerp is inmiddels aan de bewoners en omwonenden gepresenteerd. Er werd verteld hoe alle input en inbreng van bewoners in het ontwerp is verwerkt. De thema's verkeer en parkeren, groen, veiligheid en beheer en spelen, zijn erg belangrijk voor het ontwerp. In mei is het voorlopig ontwerp van het nieuwbouwplan aan de bewoners gepresenteerd.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 1
Nieuwsbrief nr. 2
Nieuwsbrief nr. 3
Nieuwsbrief nr. 4
Nieuwsbrief nr. 5
Nieuwsbrief nr. 6
Nieuwsbrief nr. 7

Sociaal Plan
Sociaal Plan verkorte versie 2017
Sociaal Plan verkorte versie 2016
Basis sociaal plan uitgebreide versie

Presentaties
Presentatie bewoners fase 2 start Sociaal Plan
Presentatie bewoners fase I start Sociaal Plan
Flatbijeenkomsten maart 2015
Presentatie aan bewoners 1 en 2 juli 2015
Presentatie aan gemeenteraad 16 juni 2015
Stedenbouwkundige verkenning GWN - Soeters jan'16 

Rapporten
Technisch rapport BBA
Bewonersonderzoek concept

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag!
portiekflatsintermarisnl


Algemeen

 • Wijk Grote Waal
 • Plaats Hoorn

Kenmerken

 • Aantal woningen 7 portiekflats

Planning

 • Status Onderzoeksfase
 • Locatie op kaart

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden