Terug naar overzicht

Portiekflats Grote Waal Noord

Hoorn | Grote Waal

Aantal woningen: 7 portiekflats

Over dit project

Intermaris voerde meerdere onderzoeken uit naar de staat van de woningen in de portiekflats. Na het bewonersonderzoek en het technisch-, en stedenbouwkundig onderzoek heeft Intemaris, op grond van de uitkomsten in de zomer van 2015, het officiële sloopbesluit genomen. De portiekflats worden vervangen door nieuwe, goed geïsoleerde, gasloze en energiezuinige appartementen.

Samen participeren
Er is een participatietraject gestart en samen met bewonerscommissie MCulti heeft Intermaris een intensieve samenwerking gehad. MCulti maakt zich hard voor de belangen van alle bewoners. Ook zijn er interactieve sessies geweest met ruim 40 bewoners, die zich vrijwillig hadden opgegeven om mee te praten over de nieuwbouwplannen. Met bijeenkomsten houden wij de bewoners en de omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het stedenbouwkundig plan. Maar ook de huurdersvereniging De Boog en de gemeente zijn partijen waarmee we nauw samenwerken.

Fase 1 en 2
Het project is in fases verdeeld. De bewoners van fase 1 en 2 zijn allemaal verhuisd. en de bouw is inmiddels in volle gang. De voormalige huurders krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar de Siriusstraat. Wat dit voor de huurders betekent, wordt in een persoonlijk gesprek met hun besproken.

We hebben besloten fase 3 te splitsen in fase 3A (Siriusstraat 2-96 even huisnmrs.) en 3B (Steenbokstraat 2-84 even huisnmrs).

Fase 3A (Siriusstraat 2 t/m 96 even nummers)
Het Sociaal Plan voor fase 3A gaat per 1 juli 2019 in. Alle 48 huishoudens zijn hierover per brief geinformeerd. Het Sociaal plan loopt van 1 juli 2019 t/m 1 februari 2021 (1,5 jaar). Na deze periode wordt het complex gesloopt.
Alle huurders krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar de Siriusstraat. Wat dit voor de huurders betekent, bespreken wij in een persoonlijk gesprek met hen.

Fase 3B (Steenbokstraat 2-84 even nummers)
Voor deze fase gaan wij opnieuw in overleg met de architect. Wij nemen de ervaringen en leerpunten van de flats aan de Siriusstraat mee, in het uitwerken van het ontwerptraject van de Steenbokstraat. Dit traject duurt minimaal 1,5 jaar.

Fase 4 
Fase 4 bevindt zich nog in een onderzoeksfase. De Zuiderkruisstraat gaat, zoals eerder aangegeven, mee met de ontwikkeling van de Prismalocatie. Wij kunnen op dit moment geen pronose afgeven wanneer deze fase 4 gaat starten.

GAPPH Leegstandbeheer
Intermaris heeft ook nagedacht over de tijdelijke invulling van de woningen die leeg komen. Daarvoor is er een samenwerking met GAPHH. Zij verhuren tijdelijk de woningen die leegkomen. Zo staan er geen woningen leeg en blijft de leefbaarheid in de buurt op peil. Voor meer informatie kunt u kijken op www.gapph.nl

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 1
Nieuwsbrief nr. 2
Nieuwsbrief nr. 3
Nieuwsbrief nr. 4
Nieuwsbrief nr. 5
Nieuwsbrief nr. 6
Nieuwsbrief nr. 7
Nieuwsbrief nr. 8

Sociaal Plan
Basis sociaal plan uitgebreide versie
Sociaal Plan verkorte versie 2016
Sociaal Plan verkorte versie 2017
Sociaal Plan verkorte versie 2019

Presentaties
Presentatie bewoners fase 2 start Sociaal Plan
Presentatie bewoners fase I start Sociaal Plan
Flatbijeenkomsten maart 2015
Presentatie aan bewoners 1 en 2 juli 2015
Presentatie aan gemeenteraad 16 juni 2015
Stedenbouwkundige verkenning GWN - Soeters jan'16
Presentatie Sociaal Plan bewoners fase 3A Siriusstraat 2 tm 96 even - 2 juli 2019

Rapporten
Technisch rapport BBA
Bewonersonderzoek concept

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag!
portiekflatsintermarisnl

Laatste update: 10-07-2019


Algemeen

 • Wijk Grote Waal
 • Plaats Hoorn

Kenmerken

 • Aantal woningen 7 portiekflats

Planning

 • Status Onderzoeksfase
 • Locatie op kaart

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden