Grote Waal

Korenmolen
Sterflats

De Grote Waal ligt in het westen van Hoorn. De wijk wordt begrensd door de A7 en de spoorlijn Alkmaar-Hoorn in het noorden, de spoorlijn Amsterdam-Hoorn-Enkhuizen in het westen, het IJsselmeer in het zuiden en door de Westersingel en het Keern in het oosten. De Middelweg snijdt de wijk in een oostelijk en westelijk deel

Grote Waal west
Het westelijke deel bestaat overwegend uit laagbouw gebouwd in de jaren ’80. Hier treffen we ook het Dwaalpark aan en het recreatiegebied De Hulk.

Grote Waal oost
Het oostelijke deel van de wijk bestaat uit zowel hoogbouw als laag. Voornamelijk gebouwd in de jaren ’60 en ’70. In het midden van de wijk het winkelcentrum De Grote Beer, de sporthal en het wijkcentrum.


Bewonerscommissies

Wijkconsulent

Yvonne Kos
088 25 20 413

Bewoners

Aantal huishoudens - 3.490
Gemiddelde leeftijd - 38 jaar

 

 

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 685
Etagewoning met lift  - 122
Etagewoning zonder lift - 568
Groepswoning - 6
Jongerenwoning - 62 
Seniorenwoning - 61 
Woonzorgwoning - 0
Begeleid wonen - 0

Totaal 1.508