Risdam

Het Oude Ambacht
Kolfbaan (Blauwe Berg)

De Risdam ligt in het noordwesten van Hoorn. De wijk laat zich onderverdelen in de buurten Risdam-Noord, Risdam-Zuid en Nieuwe Steen.

Risdam-Noord
Risdam-Noord ligt tussen de A7, de Westfrisiaweg (N302), de spoorlijn Hoorn-Medemblik en grens in het zuiden aan Risdam-Zuid. De buurt bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen en gestapelde woningen zonder lift. Bouwperiode 1978-1992. In de buurt treffen we enkele recreatieve voorzieningen aan en een buurtwinkelcentrum (De Korenbloem).

Risdam-Zuid
Risdam-Zuid ligt ten noorden van de Provinciale weg. De buurt bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen. Maar we treffen hier ook enkele seniorenwoningen en woonzorgwoningen aan. Bouwperiode 1971-1982. In de Risdam-Zuid zijn ook het winkelcentrum De Huesmolen te vinden en het park Risdammerhout. In het zuiden van de wijk treffen we enige bedrijvigheid aan. Aan de westkant wordt de Blauwe Berg ontwikkeld. Naast wonen treffen wij hier in de toekomst ook een hotel, casino en bioscoop aan. Nu is het gebied vooral ook bekend van de schaatsbaan.

Nieuwe Steen
Nieuwe Steen ligt tussen de Provinciale Weg en de wegen Zwaagmergouw, Blokmergouw en Oostergouw. In de buurt treffen we naast woningen ook kantoren, gemeentehuis, politiebureau en diverse locaties voor voortgezet onderwijs. Intermaris bezit geen woningen in Nieuwe Steen.


Bewonerscommissies

Wijkconsulent

Anthony Kempenaar
088 25 20 100

Bewoners

Aantal huishoudens - 5.227
Gemiddelde leeftijd - 41 jaar

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 1.294
Etagewoning met lift  - 30
Etagewoning zonder lift - 459
Groepswoning - 31
Jongerenwoning - 46 
Seniorenwoning - 482
Woonzorgwoning - 152
Begeleid wonen - 4
MIVA-woning - 1 

Totaal 2.499