Centrumgebied

Het centrumgebied ligt in het westen van Purmerend en wordt begrensd door De Where in het noorden, het Noordhollands Kanaal in het westen en de spoorlijn Zaandam-Hoorn in het zuiden en oosten. Het centrumgebied bestaat uit de binnenstad, de Zuiderpolder en de stationsbuurt.

Binnenstad

Gouw

De binnenstad is het winkelhart van Purmerend met winkels, horeca en culturele voorzieningen. De aanwezige woningen zijn voor het merendeel gestapeld (84%): wonen boven winkels, etagewoningen en een- en tweekamer woningen. Gerealiseerd in uiteenlopende bouwperioden. Bijna de helft van de woningen betreft koop, 28% is sociale huur en 24% valt in de categorie overige huur. De woningen worden voornamelijk bewoond door senioren en alleenstaanden. Ruim 60% van de huishoudens in de binnenstad voert een eenpersoonshuishouden.

Zuiderpolder

Bernard Nieuwentijtstraat

In de Zuiderpolder ligt het accent op wonen. Alleen in het midden van de buurt zijn enkele maatschappelijke voorzieningen (o.a. een zorgcentrum en een onderwijsinstelling) te vinden. De buurt heeft een tuinstedelijk karakter met veel grondgebonden eengezinswoningen (80%). Hier wonen dan ook meer gezinnen met kinderen dan in de rest van de wijk. De gestapelde bouw betreft voornamelijk seniorenhuisvesting. De verhouding koop versus huur is 53%, 43% sociale huur en 4% overige huur. Doordat de woningen gebouwd zijn in verschillende tijdsperioden heeft de buurt een gevarieerde uitstraling. Een ruime verkaveling en een hogere bebouwingsdichtheid wisselen elkaar af.

Stationsbuurt

De Stationsbuurt is eind jaren ’90 grotendeels vernieuwd. Het gebied bestaat voornamelijk uit appartementengebouwen (88%), kantoorpanden en ruim opgezet openbaar groen. In het noordwesten van de buurt staat nog een beperkt aantal vooroorlogse woningen die gebouwd zijn in de jaren ’20. In de Stationsbuurt vinden we ook het gemeentehuis van Purmerend.


Huurdersvereniging

Wijkconsulent

Jan Roskam
088 25 20 100

Bewoners

Aantal huishoudens - 4.180
Gemiddelde leeftijd - 49 jaar

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 188
Etagewoning met lift  - 45
Etagewoning zonder lift - 66
Groepswoning - 0
Jongerenwoning - 18 
Seniorenwoning - 45 
Woonzorgwoning - 146
Begeleid wonen - 0
MIVA-woning - 2 

Totaal 510