Gors

Dijckscampenlaan
Melkkruid

De Gors is gelegen in het zuiden van Purmerend. De wijk wordt begrensd door De Where in het noorden, de spoorlijn Zaandam-Hoorn en het Noordhollands Kanaal in het westen, de Purmerringvaart in het oosten en de Verzetslaan in het zuiden. De wijk bestaat uit twee buurten die verschillend zijn qua karakter en functies.

Gors Noord
Gors Noord werd aanvankelijk gepland als uitbreiding van het stadscentrum. Door de tegenvallende toeloop begin jaren tachtig werd alsnog de woonfunctie toegevoegd. Hierdoor kent deze buurt een mix van bedrijvigheid en wonen. De woningen zijn eind jaren ‘70 en begin jaren ‘80 gebouwd. De verhouding koop versus huur in de buurt is 54% koop, 40% sociale huur en 6% overige huur. 30% van de woningen is gestapeld gebouwd en 70% van de woningen zijn grondgebonden eengezinswoningen.

Gors Zuid
Gors Zuid is grotendeels gebouwd in de jaren ‘70 en voor een beperkt deel in de jaren ‘80. De buurt kent overwegend grondgebonden eengezinswoningen (86%) en wordt gekenmerkt door een voor die tijd typische woonervenstructuur met slingerende, onregelmatige verkavelingen en relatief veel groen: o.a. het Gorsebos en De Vurige Staart. De buurt is hiermee ruimer en groener van opzet dan het meer stenige karakter van Gors Noord. In vergelijking met Gors Noord zijn in Gors Zuid relatief meer koopwoningen gelegen (66%) en minder sociale huurwoningen (28%). Het percentage overige huurwoningen is wel hetzelfde (6%).


Huurdersvereniging

Wijkconsulent

Jan Roskam
088 25 20 100

Bewoners

Aantal huishoudens - 9.234
Gemiddelde leeftijd - 43 jaar

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 67
Etagewoning met lift  - 0
Etagewoning zonder lift - 57
Groepswoning - 26
Jongerenwoning -  5
Seniorenwoning - 42 
Woonzorgwoning - 0
Begeleid wonen - 1
MIVA-woning - 4
Woonwagen - 4 

Totaal 216

Wijkinformatie gemeente