Overwhere

Lekstraat
Paltrokmolen

Overwhere ligt in het noordwesten van Purmerend. De wijk wordt begrensd door de N244 in het noorden, de Beemsterringvaart in het westen, door de spoorlijn Amsterdam-Hoorn in het oosten de door De Where in het zuiden. Overwhere bestaat uit de buurten Overwhere Zuid, Overwhere Noord en Overwhere Oost.

Overwhere Zuid
Overwhere Zuid was eind jaren 50 de eerste grootschalige uitbreiding van Purmerend. Deze planmatige uitbreiding staat in schril contrast met het oudere centrumgebied van Purmerend. Dit deel van Overwhere heeft een rechthoekig wegen- en waterpatroon met gestapelde bouw aan de randen van de buurt en langs de doorgaande wegen: vooral meergezinswoningen zonder lift in 3 tot 4 lagen. Centraal in de buurt ligt het winkelcentrum.

Overwhere Noord
Pas in 1970 werd begonnen met de ontwikkeling van Overwhere Noord. In 1971 werden de eerste woningen opgeleverd. In 1981 was Overwhere Noord gereed. De buurt bestaat uit een mix van grondgebonden eengezinswoningen (45%) en gestapelde hoogbouw (55%). Het percentage huurwoningen ligt hier een stuk lager dan in Overwhere Zuid: 64% van de woningvoorraad betreft koop. Centraal in de buurt liggen een winkelcentrum, onderwijsinstellingen en (senioren)zorgcentra.

Overwhere Oost
In Overwhere Oost is het wonen minder nadrukkelijk aanwezig. Alleen in het noordwesten van de buurt (Molenkoog) treft men eengezinswoningen aan. Gelijk aan Overwhere Noord betreft het merendeel van de woningvoorraad koop (64%).


Huurdersvereniging

Wijkconsulent

Priscilla Heiloo
088 25 20 100

Bewoners

Aantal huishoudens - 13.467
Gemiddelde leeftijd - 45 jaar

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 433
Etagewoning met lift  - 263
Etagewoning zonder lift - 884
Groepswoning - 2
Jongerenwoning - 38 
Seniorenwoning - 20 
Woonzorgwoning - 0
Begeleid wonen - 0
MIVA-woning - 4 

Totaal 1.644

Wijkinformatie gemeente