Purmer-Zuid

Purmer-Zuid is gelegen in het zuidoosten van Purmerend. De wijk wordt begrensd door de IJsselmeerlaan, Grotenhuysweg en de Purmerenderweg in het noorden, de Purmerringvaart in het westen, de Westerweg en het Purmerbos in het oosten en door de Verzetslaan in het zuiden. Eind jaren ’80 is Purmer-Zuid ontwikkeld. Net als Purmer-Noord is het ontwerp van de wijk gebaseerd op de onderliggende polderstructuur. De singels vormen hierbij een beeld bepalend ruimtelijk element in de wijk.

Het overgrote deel van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. Voornamelijk rijenwoningen. Net als in Purmer-Noord is de architectuur sober in opzet, maar de wijk is wel ruimer opgezet. Het woongebied ten oosten van de Verzetslaan is nagenoeg volledig in het vrije sector segment gerealiseerd. Op enkele markante plekken in de wijk is gestapelde bebouwing gerealiseerd: langs de noord-zuidsingel, aan de Malibongwestraat en aan de Persijnlaan (zorglocatie Molentocht). De verhouding koop versus huur in de wijk: 71% koop, 24% sociale huur en 5% overige huur.

Centraal in de wijk liggen het winkelcentrum en het wijkpark. Het park is ruim van opzet en vormt een belangrijk groen element in de wijk. Verder is openbaar groen te vinden langs singels en grotere waterpartijen.


Huurdersvereniging

Wijkconsulent

Jan Roskam
088 25 20 100

Bewoners

Aantal huishoudens - 13.293
Gemiddelde leeftijd - 41 jaar

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 253
Etagewoning met lift  - 0
Etagewoning zonder lift - 1
Groepswoning - 0
Jongerenwoning - 0 
Seniorenwoning - 53 
Woonzorgwoning - 70
Begeleid wonen - 0
MIVA-woning - 0 

Totaal 423

Wijkinformatie gemeente