Weidevenne

Weidevenne is gelegen in het zuidwesten van Purmerend. De wijk wordt aan de west- en oostzijde begrensd door de ringvaart Wijde Wormer en het Noordhollands Kanaal. Dit kanaal vormt samen met de A7 ook de noordgrens van de wijk. Aan de zuidzijde van Weidevenne bevindt zich het groengebied Purmerland dat wordt gebruikt als extensief recreatiegebied.

Weidevenne is de jongste wijk van Purmerend. Anders dan de oudere wijken heeft Weidevenne nooit de taak gehad om de woningbehoefte uit Amsterdam op te vangen. Weidevenne werd gepland voor de eigen woningbehoefte. Vanaf 1998 is Weidevenne gefaseerd ontwikkeld. Kwadrant Europa is de laatste. Momenteel wordt hier nog gebouwd.

Weidevenne is niet alleen qua woningbouw, maar ook qua bevolkingsopbouw een jonge wijk. De woningvoorraad betreft voor een groot deel grondgebonden eengezinswoningen. Deze worden voornamelijk bewoond door gezinnen. Naast grondgebonden woningen heeft de wijk verschillende appartementengebouwen verspreid over de wijk ten behoeve van uiteenlopende doelgroepen. Het merendeel van de appartementen is gelegen in het centrum van Weidevenne; bij het winkelcentrum en het NS-station. De verhouding koop versus huur: 76% koop, 22% sociale huur en 2% vrije sector huur.

Intermaris verhuurt ruim 900 woningen in de Weidevenne. Ongeveer 14% van de totale woningvoorraad in de wijk.


Huurdersvereniging

Wijkconsulent

Jan Roskam
088 25 20 100

Bewoners

Aantal huishoudens - 17.681
Gemiddelde leeftijd - 36 jaar

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 418
Etagewoning met lift  - 111
Etagewoning zonder lift - 78
Groepswoning - 60
Jongerenwoning - 23 
Seniorenwoning - 153 
Woonzorgwoning - 73
Begeleid wonen - 7
MIVA-woning - 9 

Totaal 932

Wijkinformatie gemeente