Wheermolen

De Wheermolen ligt centraal in Purmerend. De wijk wordt begrensd door de N244 in het noorden. Aan de noordwestelijke zijde loopt de spoorlijn Amsterdam-Hoorn-Enkhuizen. En aan de zuidoost- en zuidwestzijde door de Purmerringvaart en De Where.

De Wheermolen is gebouwd tussen 1966 en 1972. Gedurende deze periode zijn er in Purmerend veel sociale woningen gerealiseerd. Onder andere om de woningvraag van Amsterdam op te vangen. De verhouding koop versus huur in de wijk is dan ook opvallend in vergelijking met de andere wijken van Purmerend: 65% is sociale huur. Kenmerkend voor de wijk is de open blokverkaveling met groen tussen de stroken. In overeenstemming met de tijdsgeest telt De Wheermolen voornamelijk eengezinswoningen en portiekflats; meestal 4-laags met in de plint garages. Deze worden afgewisseld met vrijstaande woningen en hoge galerijflats tot 11 lagen. Openbaar groen is vooral te vinden langs de Purmerringvaart en De Where en in het noorden van de wijk. Centraal in de wijk ligt het winkelcentrum.

In samenwerking met de gemeente en wijkbewoners knapt Intermaris momenteel een groot deel van De Whermolen-West op. Bestaande woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook de openbare ruimte wordt ter hand genomen. Inmiddels zijn 6 galerijflats (de Meteorenflats langs de spoorlijn) vervangen door nieuwbouw. Ook de eengezinswoningen in het zogenaamde Middengebied worden in de nabije toekomst vervangen door nieuwbouw.


Huurdersvereniging

Wijkconsulent

Priscilla Heiloo
088 25 20 100

Bewoners

Aantal huishoudens - 6.832
Gemiddelde leeftijd - 44 jaar

Woningaanbod Intermaris

Type + aantal
Eengezinswoning - 244
Etagewoning met lift  - 1.326
Etagewoning zonder lift - 317
Groepswoning - 1
Jongerenwoning - 0 
Seniorenwoning - 83 
Woonzorgwoning - 31
Begeleid wonen - 0
MIVA-woning - 0 

Totaal 2.002

Wijkinformatie gemeente