Terug naar overzicht

Noord van Noord

Hoorn | Hoorn-Noord

Aantal woningen: 89

Over dit project

In de wijk Noord van Noord in Hoorn staan aan de Sint Jozefstraat, Sint Eloystraat en Sint Chrispijnstraat vier woongebouwen met in totaal 77 appartementen van Intermaris. Ook verhuren wij er 12 beneden-boven woningen en 19 garages. Intermaris gaat deze 89 sociale huurwoningen en 19 garages slopen en vervangen door in ieder geval 89 nieuwe sociale huurwoningen.

De woningen zijn technisch onderzocht. Onder bewoners is ook een woonbelevingsonderzoek uitgevoerd. De conclusie was dat sloop de enige verantwoorde optie is. De woningen komen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Via renovatie is het niet mogelijk om de huizen te laten voldoen aan de huidige eisen van bijvoorbeeld wooncomfort en duurzaamheid.

De start van de sloop staat gepland voor eind 2023. Tot dan kunnen de bewoners in hun huis blijven wonen. Hoe de nieuwbouw er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Bewoners en omwonenden kunnen hierover meedenken.

Per 1 september 2021 is het Sociaal Plan Noord van Noord actief. De huidige bewoners kunnen nu met voorrang verhuizen naar een andere woning. Als de nieuwbouw klaar is, kunnen zij terugkeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over zaken als leefbaarheid, ophalen grofvuil, ondersteuning en financiële tegemoetkoming.


Aantal sloopwoningen
Het gaat om vier woongebouwen met in totaal 77 appartementen in de Sint Jozefstraa​​​​t, twaalf beneden-boven woningen in de Sint Jozef- en Sint Eloystraat, plus 19 garageboxen aan de Sint Chrispijnstraat.​ Het gaat om de volgende adressen:

Sint Eloystraat 1 t/m 5A (oneven)
Sint Jozefstraat 4 t/m 8 A (even)
Sint Jozefstraat 26 t/m 160 (even)

Uitgevoerde onderzoeken
Intermaris heeft verschillende onderzoeken gedaan. Zie hier het woonwensenonderzoek van 2017. In het woonwensenonderzoek staan ook de conclusies van de technische onderzoeken.
We kunnen ons goed voorstellen dat u veel vragen heeft. We proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden via deze link.

Sociaal Plan
Het Basis Sociaal Sloop plan
Sociaal Plan Noord van Noord
 
De planning

Datum*

Activiteit

November 2020

Brief voornemen tot sloop uitgestuurd naar bewoners en omwonenden.

Januari – midden 2021

Intermaris gaat in gesprek met de bewoners over hun wensen en de mogelijkheden.

Januari 2021 – midden 2021

 

Intermaris gaat in gesprek met een groep bewoners over het Sociaal Plan voor de St. Jozefstraat/ St. Eloystraat.

1 september 2021 De ingangsdatum van het Sociaal Plan Sloop afgesproken. Vanaf die datum zijn bewoners ‘stadsvernieuwingsurgent’ met 99 extra zoekjaren. Zo kunnen zij snel een nieuwe woning vinden.

2021/2022

Intermaris neemt een definitief besluit over de sloop. 

2022

Intermaris vraagt bewoners en omwonenden om mee te denken over de plannen voor de nieuwbouw.

Tot 2023

De bewoners gaan op zoek naar een andere woning via Woonmatch West-Friesland, zodat zij kunnen gaan verhuizen.

Eind 2023

Start sloop van de woningen.

2023/2024

Start nieuwbouw

2024/2025

Oplevering nieuwbouw
De terugkerende bewoners verhuizen vanuit hun tijdelijke woning naar een van de nieuwbouwwoningen.

*Intermaris probeert zich aan bovenstaande planning te houden. Vertraging kan optreden door externe factoren. 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag!
hoornnoordintermarisnl
Laatste update: 26-10-2021

 


Algemeen

  • Wijk Hoorn-Noord
  • Plaats Hoorn

Kenmerken

  • Woningtype Flat
  • Aantal woningen 89

Planning

  • Start bouw 2023
  • Datum van oplevering 2024/2025
  • Locatie op kaart