Passend toewijzen

De overheid heeft bepaald dat woningcorporaties het grootste gedeelte van hun woningen moet toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen. De woning moet passen bij het inkomen en de grootte van het huishouden. Dat heet passend toewijzen. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met lage inkomens terechtkomen in te dure woningen.

Belangrijk voor u

In het woonruimte-verdeelsysteem Woonmatch krijgt u alleen nog de woningen te zien die passen bij uw persoonlijke situatie. Het is dus belangrijk dat uw huishoudgrootte en verzamelinkomen juist zijn ingevuld. Anders kunt u niet reageren op het woningaanbod dat bij uw situatie past. Voordat wij een woning toewijzen, controleren wij de persoonsgegevens met de documenten van de Belastingdienst en de gemeente.

Hieronder ziet u de maximale huurprijs per situatie.

Deel deze pagina