Passend toewijzen

Corporaties moeten zich primair richten op huishoudens met lage inkomens. Voor hen is van groot belang dat de huurprijs past bij het inkomen. Daarom worden aan huishoudens met recht op huurtoeslag woningen passend toegewezen. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met lage inkomens terechtkomen in te dure woningen.

Belangrijk voor u

In het woonruimte-verdeelsysteem krijgt u alleen nog de woningen te zien die passen bij uw persoonlijke situatie. Het is dus belangrijk dat uw huishoudgrootte en verzamelinkomen juist zijn ingevuld. Anders kunt u niet reageren op de voor u beschikbare woningen. Voor elke woningtoewijzing worden de persoonsgegevens getoetst aan de gegevens bij Belasting en gemeente.  

Hieronder ziet u de maximale huurprijs per situatie voor 2021.

Deel deze pagina