Spoedzoekersregeling

Komt u niet in aanmerking voor urgentie? Maar heeft u wel acuut en snel een woning nodig? Het is dan mogelijk om u aan te melden voor de spoedzoekersregeling bij Woonmatch West-Friesland. Uitgebreide informatie over het aanvragen van de status van spoedzoeker vindt u op de pagina 'Veelgestelde vragen' van de website Woonmatch Westfriesland.

Spoedzoekersregeling Intermaris (2019)

Wat is de spoedzoekersregeling?

Tot en met 31 december 2019 heeft Intermaris in de gemeente Hoorn een spoedzoekersregeling. Deze regeling is bedoeld voor woningzoekenden die acuut en snel een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie en niet zelf woonruimte vinden. 

Let op; vanaf 1 januari 2020 vervalt de spoedzoekersregeling bij Intermaris. U kunt zich vanaf die datum aanmelden als spoedzoeker via Woonmatch West-Friesland. Uitgebreide informatie over het aanvragen van de status van spoedzoeker vindt u op de pagina 'Veelgestelde vragen' van de website Woonmatch Westfriesland.

Val ik onder de categorie ‘spoedzoeker’?

Ga eerst na of u in aanmerking komt voor urgentie door de urgentieprocedure te doorlopen. Komt u hiervoor niet in aanmerking en valt u binnen één van onderstaande groepen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de spoedzoekersregeling. Het gaat om de volgende groepen:

  • Een jongere van 18 tot 23 jaar die woont in een onhoudbare situatie.
  • Een ouder uit een relatiebreuk met minderjarig(e) kind(eren) die buiten de regionale urgentieregeling valt.
  • Een ouder uit een relatiebreuk met een meerderjarig kind tot 23 jaar, dat ten tijde van de relatiebreuk thuis woont en met de betreffende ouder meeverhuist. Kind moet aantoonbaar in de twee jaren voorafgaand aan de relatiebreuk thuis gewoond hebben.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft aantoonbaar dringend een woning nodig en kan niet zelfstandig aan een woonruimte komen.
  • U bent al langer dan 1 jaar woonachtig in de gemeente Hoorn.
  • Uw bruto jaarinkomen is maximaal € 42.436.
  • U heeft minder dan 6 jaar inschrijftijd in Woonmatch opgebouwd.
  • U komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring of andere (voorrangs-)regelingen.
  • U bent nooit uit uw woning gezet vanwege huurachterstand, hennep, overlast of andere zaken.

Hoe meld ik mij aan als spoedzoeker?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de spoedzoekersregeling? Vul dan dit formulier in en upload de gevraagde documenten. Houdt u er rekening mee dat wij altijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst en een uittreksel met daarop uw woonverleden nodig hebben. De kosten voor aanmelding zijn € 50,00.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld als spoedzoeker?

Nadat wij uw aanmelding voor de spoedzoekersregeling hebben ontvangen, neemt een medewerker van Intermaris contact met u op voor een persoonlijk gesprek. Als u in aanmerking komt voor de spoedzoekersregeling, proberen wij u binnen 8 maanden een passende woonruimte te geven. Als wij binnen acht maanden geen passende woonruimte beschikbaar hebben, dan verlengen wij de regeling met 4 maanden.

Wat is ‘passende woonruimte’ bij de spoedzoekersregeling?

Voor een alleenstaande is een passende woonruimte een onzelfstandige kamer met gedeelde voorzieningen. Als u kunt aantonen dat u thuiswonende kinderen hebt of een omgangsregeling waarbij uw kinderen minimaal één weekend per twee weken bij u verblijven, dan wijzen wij een passende woning met voldoende kamers toe, uitgaande van maximaal twee kinderen op één kamer.

Bij het toewijzen van woonruimte wordt geen rekening gehouden met voorkeur voor een bepaald type woning of een bepaalde wijk. Er wordt alleen woonruimte aangeboden in de Grote Waal, de Kersenboogerd of Risdam. Als u een onzelfstandige kamer toegewezen krijgt, blijft uw inschrijving in Woonmatch behouden. Als u een zelfstandige woonruimte toegewezen krijgt, vervalt uw inschrijving. Een spoedzoeker mag geen woonruimte weigeren. Als u een passende woonruimte weigert, vervalt de voorrang.

Is er een spoedzoekersregeling in de gemeente Purmerend?

Nee. U kunt gebruikmaken van de urgentieregeling van gemeente Purmerend. Daarnaast kunt u uw interesse kenbaar maken voor tijdelijke woningen via https://www.purmerend.nl/tijdelijkewoningen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden