Geen objecten gevonden

Aanmeldformulier Spoedzoekersregeling Hoorn

Aanmeldformulier Spoedzoekersregeling Hoorn

Burgerlijke staat*
Hoe woont u op het ogenblik?
Bruto huishoudinkomen over het afgelopen jaar (in €)*
Een inkomen boven €42.436 is te hoog om van de spoedzoekersregeling gebruik te maken

Uw inkomen is te hoog om van de spoedzoekersregeling gebruik te maken.

Hoe is uw situatie?*
Staat uw situatie hieronder niet omschreven? Dan valt u helaas niet binnen de spoedzoekersregeling.

De volgende documenten moet u (minimaal) meesturen bij uw aanvraag:

Akkoordverklaring*

Deel deze pagina