Geen objecten gevonden

Voorwaarden woningruil

Voorwaarden om van woning te ruilen

Om aan woningruil deel te nemen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees deze goed door voordat u op zoek gaat naar een ruilkandidaat. Voldoet u aan de voorwaarden? Bekijk dan welke gegevens u moet indienen om deel te nemen aan woningruil. 

Goed om te weten

Na één maand huren bij Intermaris, kunt u een aanvraag voor woningruil indienen als u een geschikte kandidaat heeft gevonden. Als u zelf via woningruil in uw woning bent komen wonen, kunt u pas na één jaar weer een woningruil aanvragen. 

Toestemming verhuurder en gemeente(n) bij woningruil

Voordat van woning kan worden geruild, moet de verhuurder ook akkoord gaan. Als er wordt geruild met een woning buiten de gemeente Hoorn of Purmerend is misschien goedkeuring door de andere gemeente nodig voor een huisvestingsvergunning. Controleer dit bij de andere gemeente.

Verhuurdersverklaring

Als u zelfstandig woont in een woning die niet van Intermaris is, moet u een verhuurders-verklaring van uw huidige verhuurder aanleveren. Hieruit blijkt of de huur altijd tijdig is betaald en of er overlast is veroorzaakt. Soms kan een negatieve verhuurders-verklaring een reden zijn om de aanvraag tot woningruil af te wijzen. Let op: een verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Inschrijving Woonmatch, ook bij woningruil

Voor woningruil moet u ingeschreven staan bij Woonmatch. De woningruil heeft geen invloed op uw inschrijving bij Woonmatch.

De hoogte van uw inkomen

Om in aanmerking te komen voor woningruil met een sociale huurwoning mag uw (gezamenlijk) belastbaar verzamelinkomen niet meer bedragen dan € 45.014 per jaar (prijspeil 2022). Lees meer over passend toewijzen en de hoogte van uw inkomen.

Tip! Op uw (gezamenlijke) belastingaangifte kunt u zien wat uw belastbaar verzamelinkomen is.

Huurovereenkomst van minimaal 12 maanden

Na woningruil wordt met de nieuwe huurder een nieuwe huurovereenkomst aangegaan. Deze huurovereenkomst heeft de duur van minimaal twaalf maanden. Na deze periode wordt de huurovereenkomst automatisch voortgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op! Verhuizen binnen de eerste twaalf maanden is niet toegestaan en kan betekenen dat de woningruil wordt teruggedraaid!

Toestemming bewindvoerder bij woningruil

Als er een bewindvoerder is aangesteld, moet de bewindvoerder goedkeuring geven.

Voor Purmerend gelden deze extra voorwaarden:

  • In een 4-kamer woning moeten minimaal 2 personen wonen.
  • In een 5-kamer woning moeten minimaal 3 personen wonen.
  • Een alleenstaande ouder met 1 kind mag ook. Dan moet u wel bewijzen dat het kind in de woning gaat wonen. Dit kunt u aantonen door middel van een ouderschapsplan, echtscheidingspapieren of ander schriftelijk bewijs.

Verschil tussen interne en externe woningruil 

Een interne woningruil betekent dat huurders van twee of meer huurwoningen van Intermaris met elkaar van woning ruilen. Een externe woningruil is een woningruil tussen huurders van een of meer huurwoningen van Intermaris en een woning (of meer woningen) van een andere woningcorporatie.

Deel deze pagina