Geen objecten gevonden

Kamers met kansen

Kamers met Kansen is een woonvoorziening voor kansrijke jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar in de regio West-Friesland. Jongeren die nog niet helemaal zelfstandig op eigen benen kunnen staan, maar dit wel graag willen. Binnen Kamers met Kansen krijgen zij begeleiding in leren, werken, wonen en in de persoonlijke levenssfeer. Deze vorm van begeleid wonen biedt de jongeren die anders tussen wal en schip raken door vroegtijdig schooluitval, werkloosheid of het ontbreken van een eigen plek, een nieuwe kans op de toekomst. Kamers met Kansen is een samenwerking tussen gemeente Hoorn, Intermaris en dnoDoen.

Voor jongeren:
• in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar 
• Die door omstandigheden niet langer thuis kunnen blijven wonen
• Een inkomen hebben uit werk of studiefinanciering
• Gemotiveerd zijn om te werken aan een mooie toekomst
• De Nederlandse taal beheersen
• Geen psychiatrische problemen, een verslaving of een crimineel verleden hebben

De Nachtegaal

De woonvorm Kamers met Kansen staat aan de Nachtegaal in Hoorn en bestaat uit zes aaneengeschakelde woningen en een aangrenzende kantoorruimte voor aanwezige coaches. Iedere woning biedt ruimte aan vier jongeren. Er wonen dus met vier leeftijdsgenoten in één huis met een eigen slaap-/woonkamer. Alle voorzieningen in het huis, zoals de badkamer, het toilet en de keuken, delen zij met elkaar. Per woning is een gemeenschappelijke woonkamer en tuin aanwezig.

Coaching

Onder begeleiding van een persoonlijke coach, in een veilige omgeving, leren de jongeren om zelfstandig te wonen en zich voor te bereiden op de toekomst. Dit in een periode van gemiddeld anderhalf jaar. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van financiën (budgetten), wonen, sociale aspecten, hygiëne, voeding/koken en verantwoordelijkheden op gebied van school, werk en elkaar.  

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of om je aan te melden voor Kamers met Kansen neem je contact met ons of dnoDoen op. Als je je aanmeldt volgt eerst een intakegesprek. In het gesprek wordt gekeken of je voldoet aan de voorwaarden en of je voldoende motivatie hebt om in aanmerking te komen voor een kamer. Onze contactgegevens vind je in de rechterbalk op deze pagina.

Klik hier voor de folder Kamers met Kansen.

Informatie en aanmelden

Kamers met kansen stichting dnoDoen
Nachtegaal 147
1628 DJ Hoorn
tel 0229 76 02 70
kamersmetkansen@dnodoen.nl
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.30 uur

Intermaris
Maelsonstraat 12
1624 NP Hoorn
tel 088 25 20 100
info@intermaris.nl 
Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur

Kamers met Kansen in het kort

• Een veilig thuis
• Individueel en persoonlijk
• Een perfecte mix van wonen, leren, werken en coaching
• Niet vrijblijvend
• Een opstap naar zelfstandigheid
• Een goede basis voor een mooie toekomst
• Kortom: een nieuwe kans

Deel deze pagina