Klacht melden

De medewerkers van Intermaris doen hun best om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld omdat u een gesprek met één van onze medewerkers als onprettig heeft ervaren of omdat een gemaakte afspraak niet is nagekomen. Wij vernemen dit graag van u. Zodat wij uw klacht kunnen oplossen.

Meld uw klacht

Hoe kunt u een klacht melden en hoe verloopt de procedure? U vindt het antwoord op deze en andere vragen in onze folder Klachten en geschillen. U vindt hier ook een formulier waarop u de aard van de klacht kunt invullen. Verstuur het formulier aan ons en u krijgt binnen 14 dagen een reactie. 

Ook leest u in de folder waar en hoe u klachten kunt indienen die over andere zaken dan onze dienstverlening gaan. Bijvoorbeeld over de huurprijs, urgentie of woningtoewijzing.

Koopwoning?

Heeft u een koopwoning van Intermaris en heeft u een (garantie)klacht? Stuur uw verzoek dan schriftelijk naar postbus.verkoop.hoornintermarisnl. U krijgt zo snel mogelijk bericht.

Regionale Geschillencommissie
Is uw klacht niet naar tevredenheid door onze klachtencommissie opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan één van de geschillencommissies. Lees verder. 

Geschil melden

Deel deze pagina