Regionale Geschillencommissie

Niet tevreden over de oplossing?

Is uw klacht niet naar uw tevredenheid door onze klachtencommissie opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan één van de geschillencommissies. Een geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit leden die niet in dienst zijn van Intermaris. Iedere geschillencommissie werkt op basis van een reglement. Geschillencommissies kennen een aantal regels bij het in behandeling nemen van uw klacht. Wij adviseren u daarom, voordat u een klacht voorlegt aan de geschillencommissie, het betreffende reglement goed door te lezen.

Bij welke geschillencommissie u uw klacht kunt indienen, hangt af van de  gemeente waarin u woont.

Woont u in Hoorn of omstreken?

U kunt het formulier hier downloaden, invullen en opsturen naar:

Regionale geschillencommissie PWW
Antwoordnummer 1246
1620 VB  Hoorn

Klik hier voor het reglement van de Regionale geschillencommissie Platform Westfriese Woningcorporaties. Bij PWW zijn de volgende corporaties aangesloten: Intermaris, De Woonschakel, Het Grootslag, Welwonen en De Wooncompagnie.

Woont u in de gemeente Purmerend of Waterland?

U kunt het formulier hier downloaden, invullen en opsturen naar:

Regionale geschillencommissie SWW
Antwoordnummer 1320
1620 WB Hoorn

Klik hier voor het reglement van de Regionale geschillencommissie Samenwerkende Woningcorporaties Waterland-Purmerend. Bij SWW zijn de volgende corporaties aangesloten: Intermaris, Wooncompagnie en Vooruitgang.

Geschil melden

Deel deze pagina