Geen objecten gevonden

Locaties Intermaris voor noodopvang vluchtelingen

Gemeenten in heel Nederland zijn gevraagd noodopvang te creëren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Intermaris schiet de gemeenten Hoorn en Purmerend te hulp.

Beide gemeenten hebben wij verschillende woonlocaties aangeboden voor tijdelijke noodopvang. Het gaat om bezit dat niet geschikt is voor de reguliere verhuur en woningen die leeg komen te staan omdat ze worden gesloopt. Vluchtelingen kunnen hier maximaal ongeveer een jaar lang blijven.

Leegstaande zorgboerderij Blokker
Onze voormalige zorgboerderij aan de Lageweg in Blokker staat al geruime tijd leeg. Deze is alleen geschikt voor groepswonen. Vluchtelingen krijgen hier nu één slaapkamer per gezin, maar moeten de woonkamer, keuken en badkamer samen delen. Intermaris heeft alles veilig, opgeruimd en werkend opgeleverd. De gemeente richt het pand in.

Eerst een maand vluchtelingen uit Ter Apel
Ondertussen kreeg de gemeente Hoorn ook het verzoek om het asielzoekerscentrum in Ter Apel uit de brand helpen. Dat stroomt over. Om de druk daar te verlichten, vroeg de gemeente ons of de zorgboerderij in Blokker eerst een maand hiervoor mag worden ingezet. Intermaris heeft toegezegd, op voorwaarde dat deze vluchtelingen intensieve begeleiding krijgen.

Sloopwoningen in Hoorn en Purmerend
Daarnaast stelt Intermaris woningen beschikbaar die op de nominatie staan voor sloop. Voorwaarde hiervoor is dat de herontwikkeling van deze gebieden hierdoor geen vertraging oploopt. In Hoorn staan deze woningen aan de Sint Jozefstraat Hoorn en Sint Eloystraat, in Purmerend aan de Boeierstraat, schokkerstraat, Pluutstraat en de Gouwzeestraat (Wheermolen Oost).

Leegstandsbeheer in handen van Gapph
In beide gemeenten beheert Gapph Vastgoedbeheer de beschikbaar gestelde locaties. Waar dit normaal gesproken tijdelijke antikraakbewoning betreft, gaat het nu om tijdelijke vluchtelingenopvang. Gapph verzorgt het technisch onderhoud van de panden, beheert de sleutels en houdt toezicht op goed gebruik. In april komen de eerste woningen vrij.

Goede begeleiding en sociaal beheer
Uiteraard houden wij ook rekening met de omwonenden. Van de gemeenten verlangen wij scherp sociaal beheer en goede begeleiding van onze tijdelijke bewoners. De vluchtelingen uit Ter Apel krijgen 24/7 begeleiding, de anderen krijgen vaste aanspreekpunten die zeer regelmatig aanwezig zijn. Daarnaast gaan de gemeenten partners en vrijwilligersorganisaties aan bewoners verbinden om hen te ondersteunen.

Gezamenlijke maatschappelijke opgave
Als partner van de gemeenten én als sociale huisvester zien wij de noodopvang voor vluchtelingen als een gezamenlijke, maatschappelijke opgave. Intermaris probeert daarom te helpen waar mogelijk, zo lang de oplossingen niet ten koste gaat van de kansen voor onze reguliere sociale woningzoekenden.

Deel deze pagina