Geen objecten gevonden

Opvangen vluchtelingen uit Oekraïne

Vanwege de oorlog met Rusland hebben veel mensen uit Oekraïne hun huis achter zich moeten laten op zoek naar een veilige plek. Gemeente Hoorn en Purmerend zoeken locaties en panden om vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen opvangen. Intermaris helpt waar mogelijk door plekken aan te bieden waar zij (voorlopig) kunnen wonen. 

Wat doet Intermaris zelf?
Wij houden in Hoorn en Purmerend woningen vrij voor de eventuele huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om woningen die op de planning staan om gesloopt te worden. Vastgoedbeheerder Gapph verzorgt namens Intermaris het technisch onderhoud van de panden. Ook beheren zij de sleutels en houden toezicht op goed gebruik.

De opvang van vluchtelingen heeft geen invloed op de wachttijd voor een huurwoning
In Hoorn en Purmerend komen woningen vrij die op de planning staan om gesloopt te worden. Deze woningen worden gewoonlijk verhuurd aan tijdelijke huurders, maar gaan nu zoveel als nodig is naar vluchtelingen.

Wij vinden het hartverwarmend als u vluchtelingen een plek wilt bieden
Wel vragen wij u het aan ons te melden als u vluchtelingen een veilig logeeradres wilt bieden. Vergeet u ook niet de gemeente op de hoogte te brengen. Het kan zijn dat u extra ruimte heeft in uw huurwoning om vluchtelingen op te vangen. Zowel voor de vluchtelingen als uzelf is het fijn om wat privacy te hebben. Daarom is een eigen kamer aan te raden.

Wat doet uw gemeente?
De overheid, veiligheidsregio’s en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de inrichting van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de website van de gemeente waar u woont kunt u adviezen terugvinden. Onder andere voor kleinschalige opvang, zoals in uw woning.   
Hoorn
https://www.hoorn.nl/oekraine

Purmerend
https://purmerend.nl/oekraine-initiatieven-ondersteuning-en-opvang

Locaties Intermaris voor noodopvang vluchtelingen

Gemeenten in heel Nederland zijn gevraagd noodopvang te creëren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Intermaris schiet de gemeenten Hoorn en Purmerend te hulp. Het gaat om bezit dat niet geschikt is voor de reguliere verhuur en woningen die leeg komen te staan omdat ze worden gesloopt. Vluchtelingen kunnen hier maximaal ongeveer een jaar lang blijven. Lees hier meer

Deel deze pagina