Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Intermaris maakt gebruik van een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bij ieder inkooptraject boven de € 50.000,- is Intermaris verplicht om een meervoudig onderhandse aanbesteding op te starten. We vragen aan minimaal drie leveranciers om een offerte uit te brengen. 

We geloven dat wij betere resultaten kunnen behalen, als wij op basis van gelijkwaardigheid en transparantie onze doelstellingen met de markt delen.

Innovatief inkopen

Intermaris is een groot voorstander van innovatief inkopen. We schakelen om van traditioneel aanbesteden (met behulp van een bestek en beoordelen op laagste prijs) naar functioneel omschrijven. De functionele specificatie beschrijft de functies die het product of de dienst moet vervullen, ofwel: wat moet het product doen? De ‘hoe’ vraag beantwoordt u als leverancier.

Kostenbewust 

Het is van belang dat we op efficiënte en effectieve wijze omgaan met de middelen van Intermaris. Dit betekent dat wij efficiënt inkopen op basis van kwaliteit en prijs. Het inkoopbeleid is gericht op het beheersen en verlagen van de totale kosten voor de organisatie. We sturen op Total Cost of Ownership.

EMVI 

Om de indirecte kosten, kwaliteit en duur­zaamheid bij de beoordeling te betrekken, besteden we opdrachten bij voorkeur aan­ volgens het principe van de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’. Niet alleen de prijs is belangrijk, maar we wegen vele andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling.

Voorkomen van afhankelijkheid van leveranciers 

Intermaris vindt het niet wenselijk dat leveranciers in een te grote mate van haar afhankelijk zijn. Daarom namen wij in ons inkoop- aanbestedingsbeleid op dat u voor maximaal 30% van uw totale jaaromzet afhankelijk mag zijn van Intermaris.