Geen objecten gevonden

Inkoopvoorwaarden 2021 - heden

Intermaris hanteert eigen inkoopvoorwaarden bij alle contracten die zij afsluit met derden voor leveringen van diensten en/of materialen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en worden regelmatig aangepast aan eventuele nieuwe dwingende wetgeving of door andere oorzaken. Wij plaatsen de Algemene Inkoopvoorwaarden op de website zodat er vooraf inzage mogelijk is voor iedereen die geconfronteerd zal worden met deze voorwaarden.

Lees de Algemene Inkoopvoorwaarden Intermaris versie 2021

Deel deze pagina