Geen objecten gevonden

De echte spoedzoeker mag voor

Publicatiedatum: 15-03-2019

 

Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners en woningzoekenden in de gemeenten in de  regio`s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Het doel was om de mening te peilen van een zo breed mogelijke groep inwoners over de verdeling van de schaarse sociale huurwoning. Een van de uitkomsten is dat een woningzoekende met spoed, voor mag op een ander.

De enquête, over wie voorrang moet krijgen op een sociale huurwoning en hoe deze woningen toegewezen moeten worden, liep tot 13 februari. In totaal waren er ruim 24.000 reacties. De enquête is het eerste deel van een uitgebreid participatie-proces. Gemeenten en corporaties in deze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we hiermee niet op, maar het moet tot een betere verdeling leiden.

Een belangrijk resultaat is dat er draagvlak is om meer woningen toe te wijzen aan woningzoekenden die een woning hard nodig hebben. In de enquête is door 45% van de deelnemers aangegeven meer dan de helft van de woningen toe te willen wijzen aan woningzoekenden met echte spoed.

Met kinderen krijg je voorrang

Op de vraag wie er voorrang moet krijgen naast de huishoudens die op dit moment al een urgentie kunnen aanvragen, kwamen een paar duidelijke groepen naar voren. De meeste bewoners vinden dat ouders die scheiden, voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning. Ook inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren in problematische situaties mogen voorrang krijgen.

Puntensysteem om volgorde te bepalen

Een op de drie invullers geeft aan dat een puntensysteem de beste manier is van volgorde bepalen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Inschrijfduur krijgt 29% van de stemmen. Zoekduur (de periode dat iemand actief zoekt naar een woning) scoort met 20% ook vrij hoog, maar voor loten is er met 6% weinig draagvlak.

Inwoners betrokken bij oplossingen

De uitkomsten zijn gespreksonderwerp bij allerlei bijeenkomsten die dit voorjaar in de vijftien gemeenten worden georganiseerd. Daar wordt met inwoners en specifieke belanghebbenden verder gedacht over oplossingen. Deze gesprekken dienen als input voor woningcorporaties en gemeentebesturen, waarna zij een voorkeur kunnen uitspreken over verder uitwerken van een nieuwe verdeling.

 

Deel deze pagina