Geen objecten gevonden

Een stap dichter bij Wherepark

Publicatiedatum: 09-09-2016

PURMEREND - Donderdag 25 augustus tekenden Hans Krieger namens gemeente Purmerend, Harm Janssen namens BPD en Martin Hoiting namens Intermaris de overeenkomsten voor Wherepark. Hiermee legden zij de afspraken vast over taakverdeling, kostenvergoedingen en fiscale en juridische gevolgen. Deze ondertekening brengt de partijen, en bewoners, een stap dichter bij de realisatie van Wherepark.

Wherepark
Het project Wherepark is een sloop/nieuwbouw project in de wijk Wheermolen-West te Purmerend. Het plangebied bestaat uit twee gebieden. Eén gedeelte is een braakliggend stuk grond tussen de Mercuriusweg en de Planetenstraat, genaamd de Driehoek. Het andere gedeelte bestaat uit 150 te slopen eengezinswoningen tussen de Planetenstraat en de Meteorenweg, genaamd het Middengebied. De Driehoek en het Middengebied vormen samen het plangebied Wherepark. In Wherepark worden door Intermaris 202 huurwoningen, zowel appartementen als eengezinswoningen, gerealiseerd. BPD realiseert 40 eengezinswoningen voor de verkoop.

Hoe verder
De gronden worden binnenkort overgedragen van de gemeente aan Intermaris. Pieter Buis, projectontwikkelaar Intermaris: ‘Wij werken er nog steeds naartoe om begin 2017 te beginnen met het bouwrijp maken van de grond en medio 2017 de eerste paal, feestelijk, te slaan.’

Blijven wonen
De huurders van het Middengebied blijven, als zij dat willen, in dezelfde wijk wonen tijdens de sloop en nieuwbouw. De nieuwbouw vindt plaats in fases. Het project start met de bouw van een appartementencomplex en eengezinswoningen in de Driehoek. De huidige bewoners verhuizen dan naar een nieuwe eengezinswoning of tijdelijke woning. Daarna volgt de sloop en nieuwbouw van het Middengebied. Vooralsnog is de planning dat het gehele project rond 2020 is afgerond.

Deel deze pagina